انتخاب ۸ نفر از اعضای کمیسیون آموزش برای عضویت در کمیته بررسی «طرح تنظیم مقررات مالی آموزش‌وپرورش»

میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش» در کمیسیون آموزش و تحقیقات به‌عنوان کمیسیون فرعی بررسی و از آنجا که در کمیسیون اصلی (برنامه و بودجه) پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های آموزش، اجتماعی، حقوقی و قضایی و برنامه بودجه و محاسبات به منظور بررسی این طرح داده شده است، ۸ نفر از اعضای کمیسیون آموزش برای عضویت در این کمیته انتخاب شدند. شنهادات این طرح همچون اینکه آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از املاک مازاد مدارس خود را تجاری کند در کمیته فوق بررسی می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سیدحمایت میرزاده در تشریح جلسه امورز(دوشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش» در کمیسیون آموزش و تحقیقات به‌عنوان کمیسیون فرعی بررسی و از آنجا که در کمیسیون اصلی (برنامه و بودجه) پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های آموزش، اجتماعی، حقوقی و قضایی و برنامه بودجه و محاسبات به منظور بررسی این طرح داده شده است، ۸ نفر از اعضای کمیسیون آموزش برای عضویت در این کمیته انتخاب شدند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی جزئیات در کمیسیون اصلی به ۴ کمیسیون فرعی ارجاع داده شده، افزود: پشنهادات این طرح همچون اینکه آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از املاک مازاد مدارس خود را تجاری کند در کمیته فوق بررسی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همچنین «رئیس صندوق شکوفایی و نوآوری» و «رئیس صندوق پژوهشگران و فناوران» در کمیسیون آموزش حضور یافته و گزارشی از عملکرد صندوق‌ها، نحوه حمایت از شرکت‌های دانشبنیان و پژوهشگران و چگونگی اختصاص سهم استان‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های فوق ارائه دادند.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: