معاون وزیر بهداشت:

کارت سلامت برای همه صادر می‌شود

معاون وزیر بهداشت از صدور کارت ارزیابی سلامت برای ایرانیان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تا خود مردم نخواهند برای کم‌تحرکی خود کاری کنند و تغذیه خود را بهبود دهند، نمی‌توان با تمام این تلاش‌ها سلامت را به‌زور به آنها هدیه داد.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر سیاری ــ معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم روز دیابت با اشاره به اهمیت تشخیص به‌عنوان نخستین مرحله در کنترل بیماری اظهار داشت: ما برای تشخیص به‌موقع نیاز به یک سیستم آماده داریم تا بتوانیم پیش از ابتلا و صرف هزینه‌های بالای درمان، بیماری را در مراحل اولیه کنترل کنیم.

سیاری از شبکه بهداشت در روستاها به‌عنوان یک سیستم خوب یاد کرد و افزود: متأسفانه این سیستم تا پیش از این در سطح روستاها متوقف شده بود و به شهرها نرسیده بود ولی در حال حاضر این پوشش به حاشیه شهرها و شهرها رسیده است و در تمام شهرهای کشور به‌جز تهران از پوشش مناسب برخوردار است.

وی با اشاره به ارایه خدمات بهداشتی درمانی به بیش از ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها و استفاده از کارشناس مراقب سلامت، کارشناس تغذیه و کارشناس روان در حوزه بهداشت عنوان کرد: با این حال و با تمام این تمهیدات،گام اول در پیشگیری و کنترل دیابت این است که خود فرد مبتلا و در معرض خطر خواهان سلامت خود باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تمام عوامل مؤثر بر دیابت به‌جز سن قابل کنترل هستند و مردم برای جلوگیری از ابتلا و کنترل این بیماری باید در درجه اول، این عوامل را کنترل کنند.

وی گفت: در مورد بیماری دیابت عوامل زیادی مانند تغذیه، سن، کم‌تحرکی و خودمراقبتی تأثیرگذار هستند که به‌غیر از عامل سن، همه آنها قابل کنترل هستند.

به گزارش وزارت بهداشت ــ سیاری تأکید کرد: ما زمانی می‌توانیم در پیشگیری و کنترل دیابت موفق باشیم که مردم مسئولیت بیماری خود را بپذیرند و برای مهار آن اقدام کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد افزود: تا خود مردم نخواهند برای کم‌تحرکی خود کاری کنند و تغذیه خود را بهبود دهند، نمی‌توان با تمام این تلاش‌ها، سلامت را به‌زور به آنها هدیه داد.

سیاری همچنین در پایان از صدور کارت ارزیابی سلامت برای ایرانیان در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: