امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های آموزش و پرورش با قرارداد ۱۰ ساله

شمسایی، معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه: بر اساس سیاست ها، دستورالعمل ها و همچنین مصوبه شورای معاونین ، در قالب ماده ۲۷ و با استفاده از روش های درست؛ سرمایه گذاران می تواند در فعالیت های آموزش و پرورش تا مدت ۱۰ سال قرارداد منعقد کرده و مشارکت کنند. ما یک سری درآمدهای ثابت را از گذشته داشته ایم که یک سری کوتاهی هایی برای وصول آن شده است لذا یک کمیته عالی اقتصادی و مالی در وزارتخانه و کارگروه هایی نیز در استان ها تشکیل شده است و داریم روی آنها کار می کنیم. روستا مرکزی ردیفی در بودجه دارد که از این طریق سالانه مبلغی به این امر اختصاص داده می شود و امسال نیز مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، عزیزالله شمسایی ضمن اشاره به برخی از آیین نامه های اجرایی و سیاست های این دفتر اظهار کرد: ما یک سری درآمدهای ثابت را از گذشته داشته ایم که یک سری کوتاهی هایی برای وصول آن شده است لذا یک کمیته عالی اقتصادی و مالی در وزارتخانه و کارگروه هایی نیز در استان ها تشکیل شده است و داریم روی آنها کار می کنیم .

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که منعقد شده در۱۰ استان منتخب، بودجه آنها در اختیار خودشان است و این استانها به صورت ویژه دیده شده اند و خودشان می توانند در این خصوص تصمیم گیری نمایند.

وی با بیان اینکه نقطه عطف اقتصاد آموزش و پرورش راه افتاده است و اگر امروز شروع کنیم طی دو یا سه سال آینده نتایج مثبت آن را خواهیم دید، گفت بر اساس سیاست ها ، دستورالعمل ها و همچنین مصوبه  شورای معاونین ، در قالب ماده ۲۷ و با استفاده از روش های درست؛ سرمایه گذاران می تواند در فعالیت های آموزش و پرورش تا مدت ۱۰ سال قرارداد منعقد نموده و مشارکت نماید .

معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروهای خدماتی نیز گفت: در دنیا دیگر چیزی به عنوان استخدام نیروی خدماتی وجود ندارد و در کشور ما نیز دولت های گذشته به سمت ارائه شرکتی خدمات رفته اند که این امر سیاست درستی بوده است.

 وی در خصوص بحث روستا مرکزی نیز گفت: روستا مرکزی ردیفی در بودجه دارد که از این طریق سالانه مبلغی به این امر اختصاص داده می شود و امسال نیز مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: