ضرورت رعایت استانداردهای لازم برای ورود دانش آموزان به مدارس استعدادهای درخشان

شجاعی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان: رعایت استانداردهای لازم برای مدارس استعدادهای درخشان لازم و ضروری است. باهدف جلوگیری از گسترش بی رویه مدارس استعدادهای درخشان در استان های کشور شرایط خاصی برای جذب دانش آموزان با آمار محدود همه ساله برنامه ریزی می شود. شرایط برای دانش آموزان درحال تحصیل تسهیل شده و بخشنامه های گذشته به گونه ای تغییر کرده تا منجر به خروج دانش آموزان نشود.

به گزارش عیارآنلاین، حسین شجاعی گفت : گزینش مناسب، فضای فیزیکی ایده آل ، محتوای متنوع و خوب ، معلمین دارای شرایط عالی برای آموزش و مدیریت مطلوب از مهمترین ویژگیهای است که برای توسعه مدارس تیزهوشان در سازمان مرکزی مورد نظراست.

وی اظهار کرد : باهدف جلوگیری از گسترش بی رویه مدارس استعدادهای درخشان  در استان های کشور شرایط خاصی برای  جذب دانش آموزان با آمار محدود همه ساله برنامه ریزی می شود.

شجاعی ادامه داد:رعایت استانداردهای لازم برای مدارس استعدادهای درخشان لازم و ضروری است  شرایط برای دانش آموزان درحال تحصیل تسهیل شده و بخشنامه های گذشته به گونه ای تغییر کرده تا منجر به خروج دانش آموزان نشودمگر در صورتی که ورود دانش آموز به سایر مدارس باعث پیشرفت در تحصیل شود

شجاعی همچنین به دوفعالیت دیگر حوزه استعدادهای درخشان اشاره کرد و جشنواره جوان خوارزمی وبرگزاری المپیادهای علمی را از مصوبات هیأت امنای مرکز عنوان کرد وتصریح کرد: جشنواره جوان خوارزمی در ۱۶رشته  دانش آموزان مستعد را شناسایی می کند و زمینه رابرای رشد متناسب با توانمندی آنها فراهم می کند.

شجاعی افزود :کلیت فعالیت طرح «شهاب» روی شناسایی دانش آموزان است و در چشم انداز ۱۴۰۴این طرح در همه مدارس و مقاطع تحصیلی اجرا می شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: