سیستم های کنترل داخلی ناکارا دلیل اصلی زیان ده بودن بانک ها هستند

گردهمایی دو روزه بازرسان و حسابرسان بانک کشاورزی از سراسر کشور صبح شنبه ۲۲ آبان در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، در این نشست مهندس ماهیکار عضو هیات مدیره بانک، با اشاره به آیات و همچنین فراز هایی از نهج البلاغه گفت: از نگاه حضرت علی (ع) بازرسان و ناظران چشمان نظام اسلامی و ارباب راستی و وفا هستند.
وی با ارائه تعریفی جامع از مدیریت گفت: نظارت و کنترل یکی از پایه های اصلی مدیریت است و در مؤسساتی که با ریسک های متفاوتی روبرو هستند، توجه به این مهم به عنوان نیاز حیاتی سازمان ها تلقی می شود.
ماهی کار با مرور اهدافی که در بانک برای سال جاری در نظر گرفته شده است، گفت: نقش بازرسان در تحقق اهداف متعالی بانک، مدیریت بهینه منابع و مصارف، انضباط مالی و شفاف سازی فرآیندها غیرقابل انکار است.
عضو هیات مدیره بانک در ادامه با اشاره به اصول حاکم بر حاکمیت شرکتی گفت: کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، بخشی از حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی کامل کننده آن است.
وی هدف اصلی از نظارت و  بازرسی بانکی را حفظ ثبات نظام مالی، افزایش اعتماد مشتریان، اطمینان از انجام صحیح فعالیت ها در راستای تحقق اهداف، مقابله با فساد به منظور افزایش امنیت و مقبولیت، اجرای صحیح قوانین ، ضوابط و مقررات دانست و گفت : بدون کنترل و نظارت از بهره گیری درست از امکانات و عوامل موجود محروم خواهیم شد.
ماهی کار در ادامه با برشمردن انتظاراتی چون تسلط بیش از پیش بر بهره گیری از امکانات نرم افزاری، ضابطه محوری، تسهیل کنندگی به جای بازدارندگی، پیشگیری قبل از وقوع تخلف، آسیب شناسی فسادها و ارائه راهکارها برای رفع معضل های پیش آمده، پاسخگویی
دقیق تر به درخواست ها و شکایات مشتریان، همکاری در واگذاری دارائی های غیرضرور، توجه دادن شعب به رعایت بهداشت اعتباری، کنترل دقیق سرفصل های هزینه کل، پیگیری وصول طلب ناشی از سوء استفاده ها، عدم بلوکاژ سپرده از محل تسهیلات، تاکید بر شعب در خصوص تهیه گزارشات مربوط به دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و … گفت: تجزیه و تحلیل کمیته نظارت بانکی بال نشان داده است که سیستم های کنترل داخلی ناکارا دلیل اصلی زیان ده بودن بانک ها هستند و توصیه کرده است که در راستای اثربخش شدن مدیریت های سازمانی این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: افتخار داریم که با درنظر گرفتن روش های متعدد از جمله بازرسی های از راه دور، گام های اساسی در بانک کشاورزی در خصوص بخش نظارت و بازرسی برداشته ایم.
آریا، مدیر امور نظارت، بازرسی و حقوقی بانک، مهندس بیات قائم مقام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و  دکتر احدی استاد مدعو از دیگر سخنرانان روز اول این گردهمایی بودند.
بر اساس این گزارش، تشکیل شش کارگاه آموزشی با موضوعات: ۱- بازرسی از راه دور ، چالش ها و ضرورت های افزایش کیفیت گزارشات و رفع به موقع نواقص و انحرافات، استفاده بهینه از گزارشات بخش خصوصی و  چالش های مرتبط باتوانمندسازی حسابرسان و کیفیت  گزارشات ۲- ارزیابی عملکرد بانکداران ارشد کنترل اسناد و پیگیری وجوه لاوصولی سوء استفاده مالی و بلاتکلیف در حساب بدهکاران ۳-  الزام رعایت به آئین نامه معاملات بانک ها و بهبود روند برگزاری کمیسیون معاملات استانی بر اساس قانون مناقصات ۴-  ارتقاء و بهبود کیفیت عملیات ارزی و ریالی ۵- ضرورت نظارت و کنترل برفرایندهای سیستمی ۶- بررسی چالش های صدور احکام حقوق ومزایای کارکنان ورعایت بخشنامه شیوه نامه مصرف بودجه پرسنلی از دیگر برنامه های اولین روز این همایش است.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: