عضو شورای عالی نظام پرستاری:

اجرای تعرفه های پرستاری مشروط به پیشنهاد وزارت بهداشت است

جعفری، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور: اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۹۶، مشروط بر این است که وزارت بهداشت تا قبل از تصویب بودجه سال آینده کشور، پیشنهاد خود را ارائه بدهد.

به گزارش عیارآنلاین، یعقوب جعفری، افزود: بعید به نظر می رسد با اعتبارات محدود وزارت بهداشت و بدقولی بیمه ها، تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این زودی ها به نتیجه برسد و البته مجلس هم بودجه قابل توجهی برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این وزارتخانه اختصاص دهد.

وی یادآور شد: مذاکراتی در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شده است، اما فکر نمی کنم که در کوتاه مدت نتیجه ای حاصل شود. مثلا مذاکراتی بین سازمان نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت و مذاکرات اولیه انجام شد، اما با وجود اعتبارات کمی که وزارت بهداشت دارد و مبالغ کلانی که به شرکت های دارویی و پرسنل بدهکار است، احتمال پذیرش هزینه دیگری مثل تعرفه گذاری خدمات پرستاری، بسیار پایین به نظر می رسد.

جعفری درباره جزئیات قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: تعرفه ها بر اساس خدمت سنجیده خواهد شد. یعنی در ابتدا قرار بر این بود هر خدمتی که انجام می شود تعرفه ای به آن تعلق بگیرد، اما بعد از آن خود مسئولان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در یک مرحله به این نتیجه رسیدند که این خدمات را بصورت بسته ای در نظر بگیرند. به این صورت که در یک بخش خاص یک بسته ای به مجموعه کارهایی که یک پرستار انجام می دهد تعلق بگیرد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: البته سر این موضوع که آیا باید موردی تعرفه تعلق بگیرد یا بسته ای هنوز اتفاق نظر حاصل نشده است و باید بین وزارت بهداشت و بیمه ها توافقاتی در این زمینه صورت بگیرد.

وی در مورد اینکه آیا پرستاران از خدمات تعرفه گذاری رضایت خواهند داشت یا خیر، اظهار داشت: وقتی تعرفه گذاری اجرایی بشود مزایا و معایب آن روشن خواهد شد، ولی حداقل به نظر می رسد که با تعرفه گذاری، نظم خاصی ایجاد خواهد شد، طوری که هر پرستار بر اساس خدمات ارائه شده و سختی کار، کارانه دریافت خواهد کرد.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: