تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای ۳ هزار نفر با اولویت پسران

موسی پور، معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان: قریب به ۳هزار متقاضی برای تکمیل ظرفیت و ورود متقاضیان کنکور امسال در نظر گرفته شده است. در این تکمیل ظرفیت پسران شانس بیشتری در پذیرش دارند اما برای دختران نیز ظرفیتی قریب به یک چهارم کل پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت یعنی حدود ۸۰۰نفر درنظر گرفته شده اند. در پذیرش های جدید دوره مهارت آموزی نیز برنامه های قابل توجهی درنظر گرفته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، نعمت‌الله موسی‌پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان، پیرامون تکمیل ظرفیت در این دانشگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه سهمیه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در زمان انتخاب رشته داوطلبان کنکور قدری با تاخیر انجام شد لذا تکمیل ظرفیت برای پذیرش دانشجومعلم در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا قریب به ۳هزار متقاضی برای تکمیل ظرفیت  و ورود متقاضیان کنکور امسال در نظر گرفته شده است.
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: در این تکمیل ظرفیت پسران شانس بیشتری در پذیرش دارند اما برای دختران نیز ظرفیتی قریب به یک چهارم کل پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت یعنی حدود ۸۰۰نفر درنظر گرفته شده اند.
موسی پور عنوان کرد: پیش از این سیاست بوم برای بوم در پذیرش دانشجومعلمان با محدودیت هایی مواجه بود اما اکنون آموزش و پرورش آن را گسترش داده و امکان پذیرش در سطوح استانی نیز وجود دارد.
وی هم چنین از دیگر اقدامات این دانشگاه را تغییر سامانه الکترونیکی نام برد و گفت: فعالیت های های دانشگاه فرهنگیان از این به بعد در سامانه گلستان اجرایی می‌شود.
موسی پور یادآور شد: در پذیرش های جدید دوره مهارت آموزی نیز برنامه های قابل توجهی درنظر گرفته شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: