کاهش ۱۵ درصدی تخلفات اداری در آموزش و پرورش

حصنی، مدیرکل هیات‌های رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش: برای داشتن دستگاه و اداره ای سالم و کار آمد به تشکیلاتی مانند هیات های رسیدگی به تخلفات نیاز است که همه کارشناسان رسیدگی سکاندار این مهم در مجموعه خود هستند. درحال حاضر در آموزش وپرورش ۴۰ دفتر رسیدگی به تخلفات اداری در سطح کشور وجود دارد. درسال ۹۴، حدود ۱۵ درصد کاهش در بروز تخلفات در سطح کشور داشته ایم که این آمار در شش ماهه ابتدایی سال ۹۵ نیز همانند سال گذشته رو به کاهش است.

به گزارش عیارآنلاین، علی نقی حصنی در گردهمایی هیات های بدوی قطب شرق کشور افزود: برای داشتن دستگاه و اداره ای سالم و کار آمد به تشکیلاتی مانند هیات های رسیدگی به تخلفات نیاز است که همه کارشناسان رسیدگی سکاندار این مهم در مجموعه خود هستند.

وی ادامه داد: در ارتقای سلامت اداری دو هدف توانمند سازی اعضای هیات ها و پیشگیری از بروز تخلف با برگزاری دوره های آموزشی درسطح کشور برای معلمان دنبال می شود.

حصنی بیان کرد: آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه دولتی است و در همه نقاط کشور حضور دارد و تاثیر آن بیش از سایر دستگاه است و باید تصمیماتش از روی عقلانیت و تدبیر باشد.

وی با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری از سال ۱۳۷۲ در سطح کشور مصوب شده است ادامه داد: درحال حاضر در آموزش وپرورش ۴۰ دفتر رسیدگی به تخلفات اداری در سطح کشور وجود دارد.

علی نقی حصنی افزود: در هیات ها براساس گزارش افراد حقیقی وحقوقی وبا توجه به همه جهات ورعایت موارد به تخلفات رسیدگی می شود.

وی اظهار کرد: درسال ۹۴،  حدود ۱۵ درصد کاهش در بروز تخلفات در سطح کشور داشته ایم که این آمار در شش ماهه ابتدایی سال ۹۵ نیز همانند سال گذشته رو به کاهش است.

حصنی ویژگی های نظام نظارتی کارآمد اصلاح گری، مثبت نگری، پیش نگری، عینیت گرایی، سازمان گرایی، واقع گرایی، کلی نگری، مشتری گرایی، کارایی و غایت نگری، عدالت جویی، فرهنگ گرایی و تقویت سیستم مدیریت برشمرد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: