ضرورت تشکیل سازمان نظام معلمی از منظر رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی

محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور: اگر یک سازمان نظام معلمی شکل گرفت دیگر آموزش و پرورش با قشر معلمی طرف نخواهد شد و معلمان حرفه ای به همکاران خود خواهند گفت که نیاز به طی کردن دوره حرفه ای دارند و پس از گذراندن این دوره از سوی سازمان نظام معلمی گواهی صادر می شود. گواهی نامه حرفه ای برای معلمان می تواند ملاک عملیاتی در نظام رتبه بندی قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان با توجه به ضرورت تشکیل سازمان نظام معلمی، افزود: یک معلم برای همیشه نمی تواند یک مجوز بگیرد و وارد عرصه تعلیم و تربیت شود و برای این امر باید نهادی باشد تا مجوزهای لازم در زمینه صلاحیت های حرفه ای معلمان را سنجیده و صادر کند.
وی افزود: اگر یک سازمان نظام معلمی شکل گرفت دیگر آموزش و پرورش با این قشر طرف نخواهد شد و معلمان حرفه ای و عضو این سازمان به همکاران خود خواهند گفت که نیاز به طی کردن دوره حرفه ای دارند و پس از گذراندن این دوره از سوی سازمان نظام معلمی گواهی صادر می شود.
محمدیان با بیان اینکه این گواهی نامه حرفه ای برای معلمان می تواند ملاک عملیاتی در نظام رتبه بندی قرار گیرد، افزود: با توجه به اینکه جمعیت معلمان در حال افزایش و مواد درسی در حال تغییر است، کمبود یک چنین سازمانی در نظام آموزش و پرورش بسیار احساس می شود که به وزیر آموزش و پرورش برای ایجاد آن پیشنهاد داده ایم.

منبع: فرهنگیان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: