مجری طرح گندم:

ضریب خودکفایی تولید گندم کشور به ۱۰۰ درصد رسید

مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم گفت: ضریب خود کفایی تولید گندم به ۱۰۰درصد رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، اسماعیل اسفندیاری پور گفت: در سال جاری با تولید  ۱۴٫۵ میلیون تن گندم، ضریب خودکفایی این محصول استراتژیک به بیشتر از ۱۰۰ درصد رسید.

اسفندیاری پور خاطرنشان کرد، میزان خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۸ درصد، در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۶ درصد و در سال ۱۳۹۴ حدود ۸۴ درصد بوده است.

وی افزود، با توجه به آنکه یکسال زودتر از برآوردها به خودکفایی این محصول رسیدیم، این رقم  بیش از ۲۰ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌ها و همچنین بیش از نیاز کشور بوده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند مثبت مکانیزاسیون در بخشهای مختلف مرتبط با حوزه کشاورزی گفت: برای خرید ادوات کشاورزی  ۵۰ درصد یارانه و ۵۰ درصد مابقی نیز با سود کم بهره به کشاورزان پرداخت می شود.

اسفندیاری پور همچنین تاکید کرد، بالا بودن هزینه تمام شده تولید از دیگر چالشهای  بخش کشاورزی به شمار می رود که ناشی از نارسائی های فنی و نوسان های اقتصادی است.

وی افزود، در خصوص خرید تراکتور و کمباین مورد نیاز کشاورزان، عمدتا از محصولات کارخانجات داخلی استفاده شده است.

مجری طرح گندم، با اشاره به کمبود آب به عنوان یکی از چالش های جدی بخش کشاورزی تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع آبی، امکان توسعه گسترده فعالیتهای کشاورزی در کشور وجود ندارد

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: