دلایل موافقان و مخالفان حذف کارت سوخت از زبان یک نماینده مجلس/ اکثریت مجلس با ابقای کارت سوخت موافقند

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه حذف سهمیه بندی دلیلی بر حذف کارت سوخت شده است، گفت: در پاسخ به مخالفان سهمیه بندی، برخی می گویند که سهمیه بندی وجود داشته باشد ولی سهمیه بیشتری به مردم داده شود؛ چرا که با وجود سهمیه بندی علاوه بر اینکه قاچاق سوخت کنترل می شود، یک سامانه آماری و نظارتی بر مصرف نیز وجود خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، قاسم ساعدی، نماینده استان خوزستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به وضعیت طرح دو فوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت، دلایل موافقان و مخالفان حذف کارت سوخت را تشریح کرد.

قاسم ساعدی در مورد نظر نمایندگان نسبت به طرح دوفوریتی مجلس گفت: تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس موافق بقای کارت سوخت اند و معتقدند با برنامه ریزی و تعدیل، کارت سوخت بایستی باقی بماند و اینکه در رابطه با کنترل میزان مصرف، وجود کارت سوخت ضروری است.

وی افزود: در مقابل طیف دیگری از نمایندگان موافق حذف کارت سوخت هستند و اینکه احساس ضرورت نمی شود؛ می گویند مادامی که بنزین بدون سهمیه ارائه می شود، نیازی به کارت سوخت نداریم.

نماینده مجلس در مورد دلیل اینکه در ابتدا حذف کارت سوخت تایید شد و در حال حاضر نمایندگان مخالف آن هستند، گفت: علیرغم اینکه اکثر نمایندگان موافق کارت سوخت هستند، همکارانی که مخالف کارت سوخت بودند، خیلی خوب در مجلس عمل کردند و این مصوبه را به نفع خودشان تمام کردند. طرح دوفوریتی نیز از طرف نمایندگان برای باقی ماندن کارت سوخت ارائه شده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در کلیات بودجه، نه در مجلس دقیق و با تامل به قضیه نگاه شد و نه دولت از پیشنهاد حذف کارت سوخت به خوبی دفاع کرده بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص دلایل موافقان حذف کارت سوخت گفت: یکی از دلایل موافقان حذف کارت سوخت این است که مادامی که بنزین سهمیه بندی نیست، وجود کارت سوخت ضرورتی ندارد و در حال حاضر با استفاده از کارت جایگاه، بدون محدودیت می توان بنزین برداشت کرد.

وی افزود: دلیل دیگر آن ها این است که نگهداری کارت سوخت هزینه بر است و در سال ۲۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. برخی نیز می گویند که شرایط ۱۰ سال قبل ایجاب می کرد که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی الان که بنزین تک نرخی شده است و سهمیه بندی نیز وجود ندارد، دیگر نیازی به کارت سوخت نداریم. در واقع حذف سهمیه بندی، دلیلی بر حذف کارت سوخت شده است.

ساعدی درباره نظر مخالفان حذف کارت سوخت گفت: از آن طرف مخالفان حذف کارت سوخت نیز معتقدند تنها یکی از مزیت های کارت سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین است که در این مورد، موافقان حذف می گویند که بحث های نظارتی در بحث قاچاق باید قوی تر شود.

وی افزود: در پاسخ به مخالفان سهمیه بندی، برخی می گویند که سهمیه بندی وجود داشته باشد ولی سهمیه بیشتری به مردم داده شود؛ مثلا ۲۰۰ یا ۳۰۰ لیتر در ماه ولی در هر حال سهمیه بندی وجود داشته باشد چرا که با وجود سهمیه بندی، علاوه بر اینکه قاچاق سوخت کنترل می شود، یک سامانه آماری و نظارتی بر مصرف نیز وجود خواهد داشت.

نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: طبق برنامه، تا پایان سال ۱۳۹۵ در تولید بنزین بایستی به خودکفایی در تولید بنزین برسیم.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: