۲۳ آبا ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۸

در هیئت عالی جذب تاکید شد؛ تخصیص ردیف بودجه لازم برای جذب اعضای هیئت علمی

جلسه ۱۸۰ هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد علی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش عیارآنلاین، در ابتدای این جلسه دکتر محمد علی کی نژاد توضیحاتی پیرامون گزارش ارائه شده به جلسه ۷۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد روند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ارائه کرد.

 وی در این مورد گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم و اهمیت تخصیص ردیف بودجه و منابع لازم به منظور ساماندهی روند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در کشور تاکید کردند.
در ادامه جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز بر لزوم مشخص شدن نسبت استاد به دانشجو و نیازسنجی کشور بر اساس معیارها و ضوابط آموزش عالی تاکید کرددر جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، نماینده سازمان برنامه و بودجه بر لزوم مشخص شدن نسبت استاد به دانشجو و نیازسنجی کشور بر اساس معیارها و ضوابط آموزش عالی تاکید کرد.
همچنین وی بررسی و تخصیص مجوز جذب پس از تدوین “سند برنامه نیروی انسانی” به منظور ساماندهی نیروهای غیر هیئت علمی در دانشگاه ها را نیز لازم دانست و بر استمرار برگزاری جلسات کارشناسی با وزارتخانه های علوم و بهداشت در این زمینه نیز تاکید کرد.
پس از توضیحات نماینده سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیئت عالی جذب مقرر کردند سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی پس از برگزاری جلسات مشترک با وزارتخانه های علوم و بهداشت، تعداد مجوزهای لازم برای جذب را به این هیئت اعلام کنند.
در پایان جلسه نیز تعدادی از اعضای هیئت اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان، آزاد اسلامی استان لرستان، آزاد اسلامی استان هرمزگان، دانشگاه الزهراء (س)، دانشگاه علم و صنعت، پژوهشگاه زلزله شناسی و پژوهشگاه هوافضا تأیید صلاحیت شدند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: