نماینده مجلس:

دولت نتوانست منابع طرح تحول سلامت را تخصیص بدهد/ انتشار ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای حل مشکل طرح

قربانی عضو کمیسیون و بهداشت و درمان مجلس ضمن اشاره به مشکلات موجود در طرح تحول سلامت، گفت: مجلس این اختیار را به دولت داده است که تعرفه ها را بالا ببرد اما دولت بایستی به تناسب منابع و اعتباراتی که در اختیار داشت این کار را انجام می داد؛ لذا عدم توازن در قیمت گذاری و مدیریت منابع، یکی از ضعف های اصلی طرح تحول سلامت بود و منجر به اعطای مجوز انتشار ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ادامه طرح شد.

به گزارش عیارآنلاین، محمدحسین قربانی، نماینده استان گلستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرنگار شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به نکات مثبت طرح تحول سلامت، مهمترین مشکلات موجود در این طرح را تشریح کرد.

محمدحسین قربانی درباره طرح تحول سلامت گفت: میزان موفقیت این طرح به نظر من قابل قبول است. اما چه مولفه هایی باعث شد که این طرح ۱۰۰ درصد موفق نباشد؟ یکی این بود که فرآیند پرفراز و نشیبی در آن وجود داشت و دلیل دیگر این بود که یک کار نو و جدیدی در کشور در حال انجام بود. دلیل سوم گستردگی آن بود که حدود ۱۲ میلیون نفر در این طرح، عضو بیمه سلامت شدند.

نماینده مجلس در خصوص ضرورت افزایش تعرفه ها گفت: بر کسی پوشیده نیست که ما بایستی تعرفه ها را بالا می بردیم. همین پدیده که با عنوان زیرمیزی از طرف بیماران مطرح می شد و از آن طرف پزشک ها نیز می گفتند که برایمان مقرون به صرفه نیست که یک جراحی را مثلا  با ۱۰ هزار تومان انجام بدهیم.

وی افزود: تعرفه متناسب با ۳۰ سال پیش بود و بایستی متناسب با شرایط روز، تورم و مسائل دیگر بالا می رفت. اگر این تعرفه ها بالا نمی رفت، تبعا پدیده شوم زیرمیزی که پاشنه آشیل حوزه سلامت بود، برطرف نمی شد. در برنامه پنجم، پرداختی بیماران ۳۰ درصد تعرفه ها ذکر شده است ولی چون در طرح تحول سلامت، تعرفه ها افزایش پیدا کرد، برای جبران این افزایش، پرداختی بیمار کمتر از ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مورد منابع تامین مالی طرح تحول سلامت گفت: با مصوبه مجلس ۱ درصد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها، در اختیار این طرح قرار گرفت. درآمد حاصل از افزایش تعرفه ها و طرح پزشک خانواده نیز از دیگر منابع تامین مالی طرح تحول سلامت می باشد.

وی افزود: مهمترین مشکلی که در این طرح وجود داشت این بود که دولت نتوانست آن منابعی را که در قانون برای آن دیده شده بود تخصیص بدهد. به دنبال محقق نشدن اعتبارات دولت در تمامی عرصه ها در این طرح نیز منابع مالی تحقق  پیدا نکرد و با کمبود اعتبارات، نتوانست ۱۰۰ درصد اعتبارت را تخصیص دهد.

نماینده مجلس در خصوص کاهش فاصله تعرفه ها در بخض خصوصی و دولتی گفت: ما در این بخش فاصله ها را در بخش خصوصی و دولتی کم کردیم ولی چون نتوانستیم مطالبات پزشکان را بپردازیم، ضعف هایی به جود آمد. این به هر حال یکی از چالش هایی است که در این طرح به وجود آمد و ما هم آن را قبول داریم.

وی ادامه داد: با واقعی شدن تعرفه ها و بالا رفتن سرانه، نتوانستیم منابع مالی بیمه ها را افزایش دهیم. در واقع ما خرید خدمت را بالا بردیم ولی پرداختی به بیمه ها را نتوانستیم بالا ببریم. این یکی از عمده دلایل کسری بودجه طرح تحول سلامت است.

قربانی یکی دیگر از مشکلات این طرح را بحث بیمه ها دانست و افزود: بیمه ها نتوانستند نعهدات خودشان را عملی کنند و با کمبود نقدینگی مواجه شدند. برای جبران آن، دولت پیشنهادی مبنی بر انتشار ۶۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت داده بود که ما در مجلس آن را به ۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم. باور داریم که اگر این ۸۰۰۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند، بخش عمده ای از بدهکاری ها و معوقات بیمه، کلینیک و بیمارستان های ما برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص مدیریت منابع در این طرح گفت: تدوین آیین نامه ها در اختیار دولت است. همچنین مجلس این اختیار را به دولت داده است که تعرفه ها را بالا ببرد اما به تناسب منابع و اعتباراتی که در اختیار دارد، بایستی این کار را انجام بدهد. این یکی از ضعف های طرح تحول سلامت بود که در آن توازن در قیمت گذاری و مدیریت منابع وجود نداشت.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: