بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی بر مدار افزایش

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم بدهی بانک ها و دولت به این نهاد ناظر پولی در نیمه نخست امسال همچنان بر مدار افزایش بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به ۶۳۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریور ماه پارسال ۲۳٫۸ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۲۲٫۲ درصد رشد را نشان می دهد.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز همچنان روند افزایشی دارد و در پایان نیمه نخست امسال عدد ۹۴۲٫۲ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶٫۹ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۲٫۷ درصد رشد دارد.
از سوی دیگر بدهی بخش دولتی شامل دولت، شرکت ها و موسسه های دولتی به سیستم بانکی نیز رو به افزایش بوده و در نیمه نخست امسال به بیش از ۲۰۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده که سهم دولت از این میزان بدهی ۱۷۲۲٫۲ هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس حجم بدهی های بخش دولتی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریور ماه پارسال ۲۶٫۵ درصد و نسبت به پایان اسفند پارسال ۱۷٫۴ درصد رشد داشته است.
در این میان بدهی بخش غیردولتی نیز به سیستم بانکی رو به افزایش بوده و حجم آن به ۸۴۲۷٫۳ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه رسیده است که نسبت به شهریور ماه پارسال ۲۷٫۶ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۴٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: