تعریف مجدد جایگاه پرستاران با اجرای طرح مراقبت در منزل

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: به علت رشد سریع جمعیت سالمند در کشور و حرکت به سمت افزایش سالمندی، به میزان زیادی در کشور به مراقبت‌های پرستاری در منزل نیاز داریم. بنابراین سازمان‌ها و مراجع فعال در حوزه پرستاری برای تعریف جایگاه پرستاران باید در این نوع فعالیت‌ها تمرکز کنند.

به گزارش عیارآنلاین، حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى؛ گفت: تعریف پایگاه‌های سلامت در مناطق شهری و مراکز جامع سلامت در حاشیه شهرها ۲ اتفاق مهم در طرح تحول سلامت براى پرستاران است و همه این مراکز نیاز خود به پرستار را به طور رسمى اعلام کرده‌اند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به کمبود پرستار افزود: با وجود اعلام نیاز و بکارگیری پرستاران در این مراکز وزارت بهداشت مراقبان سلامت را در پایگاه هاى سلامت بکار گرفت. از طرف دیگر به علت رشد سریع جمعیت سالمند در کشور و حرکت به سمت افزایش سالمندی، به میزان زیادی در کشور به مراقبت‌های پرستاری در منزل نیاز داریم. بنابراین سازمان‌ها و مراجع فعال در حوزه پرستاری برای تعریف جایگاه پرستاران باید در این نوع فعالیت‌ها تمرکز کنند.
وى عنوان کرد: من بارها از مسئولان اجرایی سازمان نظام پرستاری در خواست همکاری با وزارت بهداشت در این عرصه های نو را داشته ام تا نقش پرستاران را هم در طرح تحول سلامت و هم در ارائه خدمات مراقبت در منزل برای سالمندان تعریف کنند.
عابدی با اشاره به نظر سازمان نظام پرستارى در این خصوص، اظهار داشت: با وجود این تاکیدها من در موضع‌گیری های پنج یا شش ماهه اخیر که از سوی مسئولان سازمان نظام پرستاری دیده ام، کمتر شاهد دنبال کردن جایگاه خاصی برای احقاق این حقوق پرستاران بودم و بیشتر انتقاد از نظام پرداخت‌ها و انتقاد از طرح تحول سلامت را مطرح کرده اند.
وی ادامه داد: توصیه من به مسئولان سازمان نظام پرستاری تمرکز روی این مسئله است تا جایگاه واقعی پرستاران ارتقا یابد و بر کسب حق و حقوق پرستاران تاکید شود و البته این کار با تعامل با وزارت بهداشت امکانپذیر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: با توجه به تعامل و جلساتی که در ماه‌های اخیر بین مسئولان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت برگزار شده و فضای تعاملی به وجود آمده، باید با صبر و تأمل مسیر را طی کرد تا خواسته هاى پرستاران عملی شود.
وی یادآور شد: برای نقد سیستم نظام سلامت افراد دیگری صاحب نظر هستند و در خود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دقت این مسائل در حال بررسی است. از طرفى هر جا که لازم باشد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وارد عمل می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: