۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۳
ششمین بسته خبری حمل‌ونقل منتشر شد

زیارت عتبات، از این پس با قطار

در حال حاضر، تنها ۳۲ کیلومتر از شلمچه تا بصره فاقد ریل می‌باشد که با تکمیل این قطعه می‌توان شاهد اتصال شبکه ریلی ایران به عراق بود؛ در این صورت دسترسی زائران به خصوص مردم جنوب کشور به عتبات در ایام پر ترددی مانند اربعین تسهیل خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، ششمین بسته خبری حمل‌ونقل منتشر شد

تلگر

چهره‌