۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۳

تصویب موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین ایران و چین

در جلسه هیئت وزیران با حضور رئیس جمهوری، موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به تصویب رسید.

به گزارش عیارآنلاین، در جلسه هیئت وزیران با حضور رئیس جمهوری همچنین دولت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی اقدام نماید.

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: