سودهای وام مسکن ظالمانه است

خشی گفت: هیچ کجای دنیا بدتر از بانک های ایرانی که سود های با درصد بالا می دهند وجود ندارد و متاسفانه اسم اسلامی هم روی خود می گذارند.

به گزارش عیارآنلاین، لطفعلی بخشی کارشناس مسائل اقتصادی، درباره وام هایی مسکنی که بانک با سود های به ظهار کم در واقعیت زیاد، می گیرد اظهار داشت: یکی از مصیبت هایی که داریم این است که همه کارها را از دولت می خواهیم. به عنوان مثال شما در بانک سپرده گذاری می کنید و تقاضای سود مثلا ۱۸ درصد را دارید، بانک هم این سپرده شما را به وام گیرنده می دهد که وام گیرنده انتظار دارد از بانک سود ۱۵ درصد یا مثلا در مسکن ۴ درصد دهد، بانک هم مجبور است مابه التفاوت آن را از دولت طلب کند.

وی با اشاره به فروش وام ها به صورت میلیونی ۹۰ هزار تومان که توسط خود بانک ها انجام می شود گفت: دلم برای آن بنده خدایی که این وام را می گیرد می سوزد چراکه در حق او ظلم شود و هیچ کجای دنیا بدتر از بانک های ایرانی وجود ندارد و متاسفانه اسم اسلامی هم روی خود می گذارند.

بخشی تصریح کرد: قبلا سود وام مسکن ۱۵ درصد بود بعد به ۱۱ درصد رسید و حال هم که با سود ۹ درصد وام می دهند که دولت هم مجبور به ضرر کردن در این بین می شود، دولتی که در حال حاضر بدهکار است. شراطی که برای بانک ها و مردم اتفاق افتاده بسیار سخت شده است.

منبع: مسکن نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: