آخرین تصمیمات درباره بیمارستان‌های وزارت رفاه

پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم : امور پزشکی و بهداشتی به طور کلی و همه بیمارستان‌های وابسته به وزارت رفاه باید در چارچوب وزارت بهداشت قرار گیرند، ولی بیمه‌ها باید کاملا در اختیار وزارت رفاه قرار داده شوند.

به گزارش عیارآنلاین، پورمختار در مصاحبه با رادیو گفت و گو درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: کمیسیون تلفیق به رغم مجموعه افت و خیزها و نگاه‌های مختلف برمبنای اعتقادی که برای تدوین یک قانون جامع برنامه ای نیاز است پیش می‌رود. تاکنون هم خوشبختانه مصوبات خوبی به‌ویژه برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و یکسان‌سازی پرداخت‌ها در پایان خدمت داشته است.

وی ادامه داد: رفع محدودیت‌های حوزه کشاورزی، مدیریت آب و استفاده بهینه از آن و بحث مربوط به بیمه‌های درمانی از جمله موارد و رویکردهای مهم مورد توجه است. رویکرد کلی این است که امور پزشکی و بهداشتی به‌طور کلی باید در اختیار وزارت بهداشت  و درمان قرار گیرد. یعنی همه بیمارستان‌های وابسته به وزارت رفاه نیز باید در چارچوب وزارت بهداشت قرار گیرند، ولی در عین‌حال بیمه‌ها باید کاملا در اختیار وزارت رفاه قرار گیرند. امروز ایرادات جدی در بحث نظام سلامت وجود دارد که باید اصلاح شود.

این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه درباره موارد مهم اختلافی بین دولت و مجلس اظهار کرد: مهم‌ترین مورد به اصل برنامه مربوط می‌شود که مجلس لایحه دولت را برنامه نمی‌دانست و نمی‌داند. اینکه دولت معتقد است مجلس احکام برنامه را بررسی و تصویب کند و سپس دولت با اختیارات خود برنامه را تدوین کند، برخلاف قانون اساسی است؛ در آن‌صورت تمامی اختیارات و قانونگذاری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. طبق شنیده‌ها، دیدگاه‌هایی که نمایندگان دولت در کمیسیون داشتند نشان می‌دهد که دولت آنچنان اعتقادی به داشتن برنامه ندارد، بلکه معتقد است که ما باید برمبنای رویکردها و حوادث، نیازها و ضرورت‌ها را آماده کنیم و بنا بر مقتضیات برنامه داشته باشیم.

پورمختار گفت: خوشبختانه تاکیدات مقام معظم رهبری براین بوده که بدون برنامه نمی‌توانیم کار کنیم چراکه یک هدف‌گذاری پنج‌ساله است و همه قوا باید بدانند که در طول این پنج سال چه باید بکنند و خود را با این اصول وفق دهند. این اجازه داده شد که اگر دولت برنامه ارائه نداد، خود مجلس بتواند برنامه بنویسد و در حال حاضر حرکت کمیسیون تلفیق مبتنی بر این روش است که خودش برنامه بنویسد که البته از نظرات دولت هم استفاد کند.

منبع: فردانیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: