” قائم‌مقام ستاد راهبری: نقشه جامع سیاست های بکارگیری نهاد وقف در علم و فناوری در ستاد بررسی می شود “

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: سیاست های اجرای بکارگیری ظرفیت های نهاد وقف در حوزه علم و فناوری در جلسه این ستاد بررسی شد.

به گزارش عیارآنلاین، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه ۸۵ ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: باتوجه به تذکر مقام معظم رهبری در خصوص کمبود بودجه پژوهش، تحقیقات و برخی کاستی ها در فناوری های مهم و دارای اولویت کشور، در این جلسه موضوع بودجه پژوهش و تحقیقات بررسی شد.

وی افزود: بررسی سیاست های اجرای بکارگیری ظرفیت های نهاد وقف در حوزه علم و فناوری دستور اصلی ۸۵ جلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور بود.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه وقف در بخش علمی کشور، فعال سازی این ظرفیت مهم با توجه به نیازهای روز مورد تاکید اعضای این ستاد قرار گرفت.

کبگانیان عنوان کرد: در ابتدای این جلسه از محمد فرهادی وزیر علوم که ریاست شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را بر عهده دارد درخواست شد تا در اولین فرصت این شورا را تشکیل دهد.

وی افزود: چون این پایگاه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، به همین منظور مقرر شد گزارش عملکرد و دستاوردهای این پایگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: