تدوین پیش نویس اولیه کتب درسی پایه یازده و دوازده تا دی ماه

محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور: کتب درسی پایه یازده و دوازده دانش آموزان اصلاحاتی دارد که مولفان مشغول طراحی آن هستند. مولفین آمادگی دارند محتوای این کتب را طراحی کرده و شورای برنامه ریزی نیز در این خصوص فعال است تا دی ماه پیش نویس اولیه این کتابها آماده شده و در سامانه اعتباربخشی قرار می گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین دکترمحی الدین بهرام محمدیان عصر روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۵ ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری پانا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت و گو با خبرنگار پانا اظهار کرد: کتب درسی پایه یازده و دوازده دانش آموزان اصلاحاتی دارد که مولفان مشغول طراحی آن هستند.

وی ادامه داد: مولفین آمادگی دارند محتوای این کتب را طراحی کرده و شورای برنامه ریزی نیز در این خصوص فعال است تا دی ماه پیش نویس اولیه این کتابها آماده شده و در سامانه اعتباربخشی قرار می گیرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی بیان کرد: پس از نظرخواهی از معلمان و صاحبنظران محتوای کتب این دو پایه جمع بندی و برای چاپ آماده می شود .

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: