زیان ۲۷۰میلیاردتومانی بانک پارسیان در۱۰۰روز نخست امسال

این روزها اوضاع اغلب بانک‌های کشور مانند فضای اقتصادی ، نامناسب گزارش می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، در سال جاری برخی از بانک‌های خصوصی با زیان‌های بسیار هنگفتی رو به رو شده‌اند. به عنوان مثال بانک پارسیان در سال ۹۵ وضعیت مناسبی را سپری نکرده است. بانکی که از او به عنوان بانک خودرویی‌ها یاد می‌شود فقط در ۱۰۰ روز نخست سال جاری حدود ۲۷۰ میلیاردتومان زیان داشته است.
مقایسه عملکرد سه ماهه اول بانک پارسیان نشان می‌‎دهد که درآمدهای مشاع این بانک ۳ درصد افزایش یافته اما سهم سود سپرده گذاران، ۱۲ درصد کاهش یافته است.
سهم بانک از درآمدهای مشاع هم ۵۶ درصد کاهش یافته است. اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود و جمع درآمدها  ۹۳درصد کاهش و جمع هزینه‌ها نیز ۵۶ درصد افزایش یافته است.
بانک پارسیان در خرداد ۹۴، ۱٫۷  میلیارد تومان سود خالص  و در خرداد ۹۵، ۲۶۹٫۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. بنابراین می‌توان گفت علی رغم ادعای دولتمردان، رکود همچنان در اقتصاد کشور موج می‌زند و هیچ بخشی از این اقتصاد حتی بخش‌های دولتی هم بدون دغدغه اداره نمی‌شود.

 زیان ۲۷۰ میلیاردتومانی بانک پارسیان در ۱۰۰ روز نخست امسال +نمودار

بر اساس این گزارش، سهم بانک از درآمدهای مشاع هم ۵۶ درصد کاهش یافته است. اما داستان به همین جا ختم نمی شود و جمع درآمدها  ۹۳ درصد کاهش و جمع هزینه ها ۵۶ درصد افزایش یافته است. بانک پارسیان در خرداد ۹۴،  ۱٫۷ میلیارد تومان سود خالص  و در خرداد ۹۵،  ۲۶۹٫۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. بنابراین می توان گفت علی رغم ادعای دولتمردان رکود همچنان در اقتصاد کشور وجود دارد و هیچ بخشی از این اقتصاد حتی در بخشهای دولتی هم بدون دغدغه اداره نمی شود.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: