دبیرخانه اقتصاد مقاومتی:

۱۹ درصد از بنگاه ها، تسهیلات اقتصاد مقاومتی را دریافت نمودند

دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی، عملکرد اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی به تفکیک استان ها را منتشر نمود. بر این اساس از ۳۱۹۸۵ بنگاهی که برای اخذ این تسهیلات ثبت نام نموده بودند، ۳۱۸۶۲ بنگاه جهت اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند. این در حالی است که منابع اختصاص یافته به این طرح محدود بوده و ضروری بود ستاد اقتصاد مقاومتی، طبق اولویت بندی اقدام به انتخاب بنگاه ها می نمود.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اهداف تأسیس ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش برای رفع موانع تولید و احیای واحد های تعطیل و نیمه تعطیل بود. بر همین اساس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۸ مهر گزارش عملکرد اعطای تسهیلات به واحد های تعطیل و نیمه تعطیل را منتشر نمود.

در این گزارش تعداد بنگاه هایی که برای اخذ تسهیلات ثبت نام نموده اند، ۳۱۹۸۵ مورد اعلام شده است که از این تعداد ۳۱۸۶۲ بنگاه (۹۹٫۶ درصد بنگاه های ثبت نامی) توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان ها جهت اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی گردیده اند.

این آمار نشان می دهد که در معرفی و اعطای تسهیلات اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری و اولویت بندی مشخصی در نظر گرفته نشده است و تقریبا تمام بنگاه هایی که در سامانه ثبت نام نموده اند، برای اخذ تسهیلات معرفی شده اند.

از بین ۳۲ استان کشور، تنها ۱۴ استان چند مورد از بنگاه های ثبت نامی را حذف نموده اند و از بین این ۱۴ مورد، تنها ۳ استان تعداد بیش از ۱۰ بنگاه را حذف کردند؛ در کل از ۳۱۹۸۵ بنگاه ثبت نامی، تنها ۱۲۳ بنگاه حذف و مابقی به بانک ها معرفی شده اند.

همچنین از بین بنگاه های معرفی شده جهت اخذ تسهیلات، تاکنون ۶۱۸۵ بنگاه موفق به اخذ تسهیلات شده اند که معادل ۱۹ درصد از کل بنگاه های معرفی شده به بانک هاست.

تسهیلات اقتصاد مقاومتی

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: