رونق فضای کسب و کار در راستای مدیریت صحیح هدایت تحصیلی دانش آموزان

محبی، مدیرکل دفترآموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش: مدیریت صحیح هدایت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیمی باتوسعه کشورداردوفضای کسب وکاررادرجامعه رونق می بخشد. مادامی که دانش آموزان در مسیر درست شناسایی و پرورش استعدادهای خود قرار نگیرند نباید انتظار داشت جامعه به سمت کارآفرینی پیش رود.

به گزارش عیارآنلاین، عظیم محبی درگردهمایی مدیران مدارس آموزش متوسطه اول درخانه معلم قم اظهار کرد: هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش باعث رونق اقتصادی جامعه و مانع از بیکاری جوانان می شود

وی با بیان این که هدایت تحصیلی یک فرصت است، اضافه کرد: مدیران و مشاوران باید با پرورش استعدادهای درونی دانش آموزان امکان انتخاب درست رشته و در نهایت شغل را برای آن ها امکانپذیر کنند

به گفته وی، نیازهای شغلی کشور، استعداد، علاقه و امکانات منطقه از جمله مسائلی است که باید در هدایت تحصیلی مدنظر قرار گیرد

محبی با تاکید بر این که کسب مهارت فناوری های جدید جزو ضروریات جامعه امروز است، گفت: مادامی که دانش آموزان در مسیر درست شناسایی و پرورش استعدادهای خود قرار نگیرند نباید انتظار داشت جامعه به سمت کارآفرینی پیش رود

محبی همچنین گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش، ترویج کارآفرینی و افزایش تولید و صادرات غیرنفتی است که باید در دستور کار تمام مسئولان این نهاد قرار گیرد

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: