لزوم تقویت آموزش کارآفرینی در مدارس از نظر مدیر دفتر کار و دانش آموزش و پرورش

آذرکیش، مدیر کل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش: با توجه به کمبود نیروی ماهر در جامعه، آموزش های مهارتی و کارآفرینی باید در مدارس تقویت شود. آموزش و پرورش برای جلوگیری از بیکاری دانش آموزان باید در راستای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای تلاش کند.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش در گردهمایی مدیران مدارس آموزش متوسطه اول، افزود: کارآفرینی یکی از ویژگی های مدارس در افق ۱۴۰۴ است و آموزش و پرورش برای جلوگیری از بیکاری دانش آموزان باید در راستای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای تلاش کند

وی با اشاره به این که مهارت کلید رفاه فردی و رشد اقتصادی جامعه است، گفت: فارغ التحصیلان هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای نخستین گروه از دانش آموزان هستند که بعد از گرفتن دیپلم می توانند وارد بازار کار شوند

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: متاسفانه برخی خانواده ها فکر می کنند با دارا بودن مدرک فرزندانشان شاغل می شوند و معمولا هم ترجیح می دهند فرزندان پشت میز نشین شوند، در حالی که باید مطلع باشند نداشتن مهارت مساوی است با بیکاری

وی بر تنظیم رابطه تحصیل با شغل مورد نیاز جامعه تاکید و بیان کرد: نیروی انسانی از منابع اصلی توسعه پایدار کشور است و در همین راستا مشاوران و مدیران مدارس متوسطه اول موظف هستند تا هدایت تحصیلی دانش آموزان را مطابق با نیاز جامعه انجام دهند

آذرکیش افزود: اگر انتخاب درستی صورت گیرد، دانش آموز با موفقیت تحصیلی، رضایت شغلی، پیشرفت در کار، کسب درآمد و لذت در زندگی مواجه می شود و انتخاب نادرست نیز باعث افت تحصیلی و سرخوردگی وی می شود

مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز در این گردهمایی بر توانمندسازی مدیران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: خانواده ها باید آگاه شوند که داشتن مدرک تحصیلی تضمین کننده شغل فرزندان آن ها نیست

منبع: وزارت آموزش و پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: