معاون امور زنان ریاست جمهوری:

آموزش و پرورش اصلی ترین جایگاه رسمی در مباحث توسعه است

مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: ما به آموزش و پرورش از چند وجه همانند جمعیت دختران، تعداد کارکنان زن و خانواده می‌توانیم ورود پیدا کنیم. در این سه سال و نیم با دستان خالی برنامه‌هایی را نیز پیش بردیم و استقبال خوبی نیز شده است. نقش آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد رسمی بر کسی پوشیده نیست و امروز در مباحث توسعه، جایگاه مهمی را برای این نهاد قائل هستند. هنوز دختران بازمانده از تحصیل در کشور هستند که می‌توان دلایل آن را ازدواج زودهنگام و اجباری به دلیل فرهنگ غلط و فقر به عنوان بزرگترین مانع تحصیل نام برد.

به گزارش عیارآنلاین، شهیندخت مولاوردی در مراسم گردهمایی مسئولان امور بانوان آموزش و پرورش کل کشور در باشگاه فرهنگیان، گفت: ما به آموزش و پرورش از چند وجه همانند جمعیت دختران، تعداد کارکنان زن و خانواده می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد با یکدیگر افزود: در این سه سال و نیم با دستان خالی برنامه‌هایی را نیز پیش بردیم و استقبال خوبی نیز شده است.

معاون امور زنان در نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: نقش آموزش و پرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد رسمی بر کسی پوشیده نیست و امروز در مباحث توسعه، جایگاه مهمی را برای این نهاد قائل هستند.

مولاوردی تصریح کرد: مهمترین مسئولیت این نهاد، تربیت نیروی انسانی شایسته و کارآمد است.

وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت نقش دوسویه‌ای دارد، گفت: تعلیم و تربیت به عنوان معیار و شاخص برای تخمین میزان توسعه‌یافتگی کشورها و موتور محرک کشورها محسوب می‌شود.

معاون امور زنان در نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در سطح آموزش و پرورش، آموزش دختران است، بیان کرد: در ارزیابی رتبه کشورها، توسعه مبتنی بر جنسیت می‌تواند اثرگذار باشد.

مولاوردی تصریح کرد: به رغم پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم هنوز دختران بازمانده از تحصیل در کشور هستند که می‌توان دلایل آن را ازدواج زودهنگام و اجباری به دلیل فرهنگ غلط و فقر به عنوان بزرگترین مانع تحصیل نام برد.

وی در پایان یادآور شد: توجه جدی به ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی که در سند تحول بنیادین نیز آمده است، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد که امیدواریم محقق شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: