۶۱ هزار دانش آموز استان تهران تحت پوشش طرح ملی شهاب

فولادوند راد، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران: ۲۸۱ نفر نیروی انسانی در ۲۷۸ واحد آموزشگاهی تعداد ۶۱ هزار دانش آموز را در مدارس شهرستان های استان تهران تحت پوشش دارند. حرکت در مسیر شناسایی و هدایت نخبگان از مهم ترین وظایف بنیاد نخبگان است. تعداد دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی شهاب را در سال گذشته۱۱ هزار و ۷۶۰ نفر بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرضا فولادوند راد، در نشست طرح ملی شهاب، با اشاره به این امر که ۲۸۱ نفر نیروی انسانی در ۲۷۸ واحد آموزشگاهی در شهرستان های استان تهران تعداد ۶۱ هزار دانش آموز را در مدارس شهرستان های استان تهران تحت پوشش آموزشی و پرورشی دارند، گفت: طرح ملی شهاب در سال تحصیلی جاری در ۶ منطقۀ آموزشی و پرورشی شهرستان های استان تهران در حال اجرا است.

وی تعداد دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی شهاب را در سال گذشته۱۱ هزار و ۷۶۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: این طرح که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در  سال ۱۳۹۴ در شهرستان قرچک  توسعه و گسترش پیدا کرد که امسال در شش شهرستان دیگر نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فولادوند راد، حرکت در مسیر شناسایی و هدایت نخبگان را از مهم ترین وظایف بنیاد نخبگان و دانش آموزان و استعدادهای درخشان را مستعد و در عین حال دارای کمترین مسائل جانبی دانسته و افزود: به همین دلایل است که دانش آموزان ایرانی در دنیا خواهان زیادی دارند و به راحتی توسط کشورهای دیگر بورسیه می‌شوند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: