رئیس دانشگاه تهران نایب رئیس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا شد

دوازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه با عنوان نقش دانشگاه‌ها در تقویت قابلیت اشتغال دانشجویان و کارآفرینی ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ در کالج پزشکی دگو برگزار می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.

به نقل از دانشگاه تهران، در چهلمین نشست هیأت اجرایی و دوازدهمین مجمع کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه که در کالج پزشکی دگو در کره جنوبی برگزار شد، محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه (First Vice President of AUAP) انتخاب شد.

در این نشست، همچنین محمدباقر قهرمانی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران نیز به عنوان حسابرس داخلی اول (First Internal Auditor) از سوی دانشگاه تهران در این اتحادیه انتخاب شد.

دوازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه با عنوان نقش دانشگاه‌ها در تقویت قابلیت اشتغال دانشجویان و کارآفرینی ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ در کالج پزشکی دگو برگزار می‌شود.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: