نماینده مردم اردکان:

تداوم طرح تحول سلامت از اجرای آن مهم تر است

تابش، نماینده مردم اردکان: رضایت مردم یک شرط خیلی مهم برای اجرای طرح تحول سلامت است اما تداوم این طرح از اجرای آن مهم تر است. اگر بخواهیم این طرح تداوم پیدا کند و به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها دچار نشود باید تغییراتی در آن به وجود آید.

به گزارش عیارآنلاین، محمدرضا تابش در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات افزود: رضایت مردم یک شرط خیلی مهم برای اجرای طرح تحول سلامت است اما تداوم این طرح از اجرای آن مهم تر است.

وی گفت: اگر بخواهیم این طرح تداوم پیدا کند و به سرنوشت طرح هدفمندی یارانه ها دچار نشود باید تغییراتی در آن به وجود آید.
تابش با بیان این که طرح تحول سلامت جزو توفیقات دولت تدبیر و امید است، افزود: از موضع آسیب شناسی، باید ایرادهای طرح را برطرف کنیم تا تداوم آن تضمین شود.
وی بر ضرورت منابع پایدار برای استمرار طرح تحول سلامت تأکید کرد و گفت: در حال حاضر پایدار ترین منابع مالیات است و مجلس مقداری از مالیات ارزش افزوده را به این برنامه تخصیص داده است که می تواند اقبال دولت و مجلس را به این طرح بیشتر کند.

منبع: صدا و سیما

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: