پزشکیان:

خرید راهبردی بهترین نسخه برای ممانعت از پرداخت‌های کلان در حوزه سلامت است

پزشکیان، نائب رئیس مجلس: آنچه که مجلس در قانون برای سیستم های پرداخت مورد توجه قرار داد بحث خرید راهبردی بود که بر اساس این الگو در کشورهای توسعه یافته، سیستم‌هایی در حوزه سلامت اقدام به خرید خدمت می‌کنند تا خدمت تعیین شده ای را به جمعیت مشخصی ارایه داده و بر اساس آن دستمزد نیز پرداخت شود.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود پزشکیان، درباره انتقادات مطرح شده به دستمزدهای کلان برخی پزشکان، افزود: آنچه که مجلس در قانون برای سیستم های پرداخت مورد توجه قرار داد بحث خرید راهبردی بود که بر اساس این الگو در کشورهای توسعه یافته، سیستم‌هایی در حوزه سلامت اقدام به خرید خدمت می‌کنند تا خدمت تعیین شده ای را به جمعیت مشخصی ارایه داده و بر اساس آن دستمزد نیز پرداخت شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با خرید راهبردی، مبلغ پرداخت شده فاصله زیادی با میانگین حقوق جامعه ندارد و یک درصدی مشابه آن چیزی است که دیگران دریافت می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کشورهای پیشرفته اصلا به شیوه دریافتی بر اساس کارانه عمل نمی‌کنند زیرا این رویه باعث افزایش فاصله درآمدی بین پزشکان می شود؛ امروزه کارانه یک پزشک یک میلیون تومان است درحالیکه پزشک دیگری صد میلیون دریافتی دارد در صورتی که هر دو دارای دارای مدرک فوق تخصص هستند.

وی با بیان اینکه اگر حوزه سلامت به خرید راهبردی بازگردد سیستم اصلاح می شود، تاکید کرد: بدون شک اگر نحوه پرداخت‌ها برای گروهی، بیش از ۶۰ میلیون تومان باشد همه افرادی که درس می خوانند گرایش به سمت رشته هایی دارند که پول بیشتری در آن است لذا در این شرایط بسیاری از رشته ها خالی از استعدادها خواهد شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر می خواهیم در این مملکت استعداد ها پراکنده شود و در تمام گروه ها و رشته ها نیروی کارشناس داشته باشیم حتما باید مکانیسم پرداخت عادلانه باشد؛ عادلانه کردن مکانیسم پرداخت به معنای فاصله ۵ تا ۶ برابری و نه فاصله ۳۰ تا ۴۰ برابری است.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: