عضو پژوهشکده پولی بانکی:

مضیقه اعتباری دلیل فراگیرنشدن کارتهای اعتباری

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دلایل فراگیر نشدن کارت های اعتباری را در ایران تشریح کرد و گفت: ما با مضیقه اعتباری مواجهیم و زمانی که در این شرایط هستیم بانک ها در پرداخت اعتبارات خُرد کُند عمل خواهند کرد.

به گزارش عیارآنلاین، علی ارشدی با بیان اینکه سابقه کارت های اعتباری در ایران به سال های ۸۰ تا ۸۳ بازمی گردد، به ایبنا گفت: اولین تجربه درباره این کارت ها مربوط به بانک کشاورزی است که در مقیاس خیلی محدود بوده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بعد از این تجربه، امسال نیز بنا به ضرورت هایی دوباره این کارت ها مطرح شده و کارکردهایی که این کارت ها می توانند به ویژه به منظور خارج شدن اقتصاد از رکود داشته باشند مورد توجه است.
ارشدی ادامه داد: ما یک مقوله کلی داریم تحت عنوان اعتبارات مصرف کننده که انواع موارد را شامل می شود و تعریف کلی آن هر نوع اعتباری است که برای خرید کالا و خدمات مصرفی با دوام و غیره پرداخت می شود.
وی افزود: امروزه این کارت ها در دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و آمریکا بسیار رونق دارد و در آمریکا سرانه کارت های اعتباری به ازاء هر نفر ۲.۳ کارت است که اگر کل جمعیت دارنده کارت ها در نظر گرفته شود، هر آمریکایی ۴ کارت اعتباری در اختیار خواهد داشت.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در ایران کارت اعتباری چندان رونق پیدا نکرد و دلایل آن را می توان در چند بخش بررسی کرد. یکی این است که ما به طور کلی با مضیقه اعتباری مواجه هستیم و زمانی که در این شرایط هستیم بانک ها در پرداخت اعتبارات خُرد کُند عمل خواهند کرد.
به گفته ارشدی،‌ کارت های اعتباری کارکردی که در دنیای پیشرفته دارد در کشور ما ندارد و در ایران بیشتر مصرف کننده ها به آن به عنوان تسهیلات بلندمدت نگاه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که شرایط واگذاری در ایران سخت است و امکان فراگیر شدن آن وجود ندارد؛ همچنین اعتبارسنجی در کشور ما خیلی اتفاق نمی افتد و در نهایت مشکل دیگر در این مسیر این است که یک مدل تجاری مشخص برای کارت های اعتباری تعریف نشده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: اگر این موانع در ایران رفع شود می توان انتظار داشت کارت های اعتباری در ایران فراگیر شود.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: