۱۵ آبا ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱

تصویب بازنگری برنامه‌های درسی با قدمت بیش از پنچ سال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

هشتصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم تشکیل و علاوه بر تصویب بازنگری برنامه‌های درسی با قدمت بیش از پنچ سال، برنامه درسی و آموزشی دکترای خانواده و سلامت جنسی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، هشتصد و هفتاد و نهمین جلسه  شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به ریاست وزیر علوم، تشکیل شد، مقرر شد به منظور به روز کردن برنامه های درسی تمامی مقاطع، تا مهرماه ۱۳۹۶ تمام برنامه های درسی دارای بیش از پنچ سال قدمت (مصوبات قبل از سال ۱۳۹۱) توسط دانشگاه‌ها و کمیته های تخصصی مربوطه مورد بازنگری قرار گیرند. همچنین برنامه درسی و آموزشی دکترای خانواده و سلامت جنسی نیز مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین شورای عالی برنامه ریزی آموزشی نحوه ارائه دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی  کشور  در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی را به تصویب رساند.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: