مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: جای دفتر انطباق با موازین شرعی در بانک ها خالی است

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: جای شورای نظارت شرعی و یا دفتر انطباق با موازین شرعی در بانک ها خالی است. باید در هر بانکی یک اداره ای وجود داشته باشد که نظارت کند که فعالیت های آن بانک کاملا با موازین شرعی انطباق داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، کامران ندری با بیان اینکه در حوزه بانکداری اسلامی با چند چالش مواجهیم، به ایبنا گفت: یکی از مهمترین چالش ها کمبود ابزارهای مناسب برای تامین مالی است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: نیازهای تامین مالی در اقتصاد متنوع است و بانکداری اسلامی باید بتواند برای هر نیازی ابزاری مناسب و در خور آن نیاز را مورد استفاده قرار دهد.
ندری تصریح کرد: در حال حاضر برای بعضی از نیازهای تامین مالی در اقتصاد ایران ابزار کافی در اختیار نداریم. به عنوان مثال وقتی یک بنگاه اقتصادی بخواهد در پایان ماه حقوق کارکناش را پرداخت کند اما دریافتی های نقدی آن بنگاه به اندازه ای نباشد که بتواند حقوق ها را پرداخت کند، برای مدت کوتاهی با کمبود نقدینگی مواجه می شود.
وی اضافه کرد: سوال مهم این است که در بانکداری اسلامی ما با کدامیک از این عقود می توانیم این نیاز مهم را در یک بنگاه تولیدی مرتفع کنیم. در کنار نداشتن عقود و روش های تامین مالی کافی، چالش مهم دیگری که بانکداری اسلامی با آن مواجه است نداشتن استاندارد است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: وقتی استاندارد تعریف شده ای در حوزه بانکداری اسلامی وجود نداشته باشد به آن معنا است که ما نمی توانیم فعالیت های بانک ها را از حیث انطباق این قوانین با موازین شرعی مورد ارزیابی قرار دهیم.
به گفته ندری، بسیار ضروری است که ما در حوزه های مختلف مرتبط با بانکداری اسلامی مثل حسابداری و حسابرسی و یا مدیریت ریسک، استانداردهایی را تعریف کنیم و به کمک این استانداردها بتوانیم عملیات بانک های اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: البته جای یک نهاد دیگر هم در نظام بانکداری اسلامی ما خالی است و آن نیز شورای نظارت شرعی و یا دفتر انطباق با موازین شرعی است که باید در هر بانکی یک اداره ای وجود داشته باشد که نظارت کند که فعالیت های آن بانک کاملا با موازین شرعی انطباق داشته باشد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: اگر در مواردی متوجه شویم که فعالیت بانک انطباق لازم را با موازین شرعی ندارد آن دفتر باید به دنبال راه حل باشد و به این صورت بتوانیم یک نظام ارزیابی درونی در همه بانک ها ایجاد کنیم که از طریق آن بتوانیم روش های تامین مالی را در حوزه بانکداری اسلامی گسترش بدهیم و ایرادات آن را رفع کنیم.

منبع: بنکر

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: