طراحی تکالیف درسی دانش آموزان براساس فعالیت های پژوهشی

محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: در محتوای کتاب‌های درسی پژوهش‎محور به طور مستقیم لحاظ نشده اما بر اساس نحوه برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده دانش آموزان در انجام فعالیت ‌های درسی به سمت پژوهش سوق داده می‌شوند. در انجام تکالیف درسی ارائه گزارش کار علمی پس از انجام فعالیت ها و هم چنین فعالیت های آماری برای ارزیابی کارهای کلاسی در نظر گرفته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، محی‌الدین محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ درباره بحث پژوهش محور بودن کتاب‌های درسی و توجه به این عامل اظهار داشت: در محتوای کتاب‌های درسی چنین مسئله‌ای به طور مستقیم لحاظ نشده اما بر اساس نحوه برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده دانش آموزان در انجام فعالیت ‌های درسی به سمت پژوهش سوق داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور مستقیم انعکاس کار پژوهشی در کتاب درسی نداریم عنوان کرد: راهنمایی‌ها و ارائه کتاب‌های درسی موجب شده تا دانش آموزان نسبت به اقدامات پژوهشی آشنایی پیدا کرده و در جهت اجرای آن فعالیت داشته باشند.
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: به طور مثال در کتاب درسی ششم ابتدایی در درس تفکر و پژوهش سعی شده تا با برنامه ریزی های انجام شده دانش آموزی متفکر و پرسشگر پرورش دهیم.
محمدیان بیان کرد: علاوه بر این مساله در انجام تکالیف درسی سایر مقاطع و پایه های تحصیلی نیز ارائه گزارش کار علمی پس از انجام فعالیت ها و هم چنین فعالیت های آماری برای ارزیابی کارهای کلاسی در نظر گرفته شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: