برنامه ریزی برای کاهش ۱۱ میلیارد متر مکعب مصرف آب کشاورزی تا پایان برنامه ششم / کاهش مصرف ۱٫۲ میلیارد متر مکعب آب با بستن چاه‌های غیرمجاز

میدانی گفت: ما بایدحدودا ۶۴٫۷ میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی آب تحویل دهیم و تا پایان برنامه ششم ۱۱ میلیارد متر مکعب از میزان مصرف این بخش بکاهیم.

به گزارش عیارآنلاین، رحیم میدانی معاون آب‌وآبفای وزیر نیرو درباره میزان کاهش مصرف آب کشاورزی طی یک سال گذشته گفت: از سال ۹۴ تاکنون حدود ۱٫۲ میلیارد متر مکعب از طریق بستن چاه‌های غیر مجاز در آب مصرفی صرفه‌جویی کرده‌ایم ولی در بخش کشاورزی باید به اندازه سقف آب قابل برنامه ریزی تحویل حجمی آب داشته باشیم و بیشتر از آن هم تحویل ندهیم  که این رویه مستلزم کار مستمر است.

وی افزود: فعلا توافق کرده‌ایم که در شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی بصورت حجمی آب تحویل داده شود.

میدانی تصریح کرد: ما باید از سطحی تا زیرزمینی اعم از چاه و شبکه‌های سنتی و مدرن حدودا ۶۴٫۷ میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزی آب تحویل دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که کشور به اندازه نرمال آب دارد ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف آب داریم که باید این میزان کاهش پیدا کند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه اجرایی شدن تحویل حجمی آب کمک شایانی به کاهش مصرف آب می‌کند، تاکید کرد: ما باید بتوانیم تا پایان برنامه ششم  ۱۱ میلیارد متر مکعب از میزان مصرف آب کشاورزی بکاهیم که عمده این میزان مربوط به آب زیرزمینی است.

منبع: ایلنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: