بانک صادرات در سال مالی ۹۴ با زیان ۲۸۴۶ میلیارد تومانی روبرو شده است

با توجه به نامه بانک مرکزی به بانک صادرات و اصلاحات انجام شده در خصوص ذخایر و سودهای پیش‌بینی شده این بانک در سال مالی ۹۴ با زیان ۲۸۴۶ میلیارد تومانی روبرو شده است.

به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع عمومی بانک صادرات ایران را صادر کرد.

در این مجوز، ثبت‌های اصلاحی به صورت مالی بانک صادرات زده شده است که بانک ملزم به ثبت آنها است.

طبق این نامه، بانک صادرات باید ۲۵۰ میلیارد تومان بابت مطالبات مشکوک الوصول و ۳۹۰ میلیارد تومان برای ذخایر اکچوأری در نظر بگیرد.

همچنین براساس بند دیگر این نامه ۱۴۶ میلیارد تومان بابت صندوق ضمانت سپرده‌ها باید منظور شود.

براساس اصلاحیه دیگر بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سود و وجه التزام و تأخیر تأدیه دین باید برگشت شود که با این حساب از مجموع ۹۲۹۹ میلیارد تومان سود پیش‌بینی شده کسر می‌شود.

بانک مرکزی در بند دیگری از این نامه ثبت اصلاح ۱۸۹۷ میلیارد تومان سود شناسایی شده در خصوص واگذاری ۵۰ درصد از سهام با نام متعلق به آن بانک در شرکت نیشکر و صنایع جانبی به شرکت آرمان صادرات سپهر را تذکر داده است،بنابراین در مجموع با کسر سودها و تعیین ذخایری که در این نامه منظور شده است ۳۶۸۳ میلیارد تومان از سود بانک صادرات در سال مالی ۹۴ کاسته می‌شود و با توجه به سود ۸۳۶ میلیارد تومانی که در صورت‌های مالی پیش از این نامه شناسایی شده بود بانک صادرات این بانک در سال مالی ۹۴ با زیان ۲۸۴۶ میلیارد تومانی روبرو می‌شود.

در سال مالی ۹۴ بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها را قبل از برگزاری مجمع بررسی و در صورت مشاهده اشکالاتی آن را در نامه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌کرد.

بر همین اساس دو بانک بزرگ تجارت و ملت با زیان‌های شدیدی مواجه شدند به طوریکه زیان بانک ملت به ۱۸۴۴ میلیارد تومان و بانک تجارت با زیان ۳۰۰۷ میلیارد تومان مواجه شد.

بدین ترتیب بانک صادرات دومین بانک از نظر حجم زیان‌دهی در سال ۹۴ است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: