کارشناس بانکی:

اجرای آخرین استانداردهای بین المللی بانکی، نظام مالی کشور را با مشکلات زیادی رو به رو میکند

یک کارشناس بانکی هشدار داد اگر بازل ٣ در کشور اجرایی شود سیستم بانکی با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، پرویز عقیلی کرمانی در حاشیه همایش توسعه و سرمایه گذاری ایران با حضور در پنل مالی و بانکداری با بیان این که امروز بانک ها بخشی از سرمایه خود را در نیروگاه ها، کارخانجات سیمان و پتروشیمی سرمایه گذاری کرده اند اظهار داشت: متأسفانه اگر بازل ٣ در کشور اجرایی شود که فرصت نهایی آن تا سال ۲۰۱۸ است سیستم بانکی با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بانکداری ایران به مفهوم واقعی بین المللی نیست ، افزود:  بانک ها باید فقط واسطه‌گری مالی انجام داده و به نوعی سپرده بگیرند و تسهیلات بدهند، اما متأسفانه آنها بخشی از منابع خود را در شرکت های وابسته به خود سرمایه گذاری کرده که این موضوع غلط است .

وی رفع این موضوعات باید قواعد بازل ۳ از سوی بانک مرکزی اجرایی شود، گفت: اگر بازل ۳ اجرایی شود بانک ها متوجه خواهند شد که چه وضعیت خطرناکی دارند.

این کارشناس بانکی با اعلام اینکه در صورت اجرای بازل ٣ سرمایه برخی از بانک ها منفی خواهد شد، اضافه کرد: این یعنی بانک ها بانکداری نمی کنند و مانند شرکت های مضاربه ای مشغول به فعالیت می کنند.

عقیلی کرمانی تصریح کرد: بابد در مسیر تجدید ساختار بانک ها گام برداریم و بازل ۳ را هر چه سریعتر اجرایی کنیم.البته ممکن است در قدم های بعدی برخی از بانک ها ادغام یا تعدادی از آنها ورشکسته شوند اما باید این کار را انجام داد.

به اعتقاد عقیلی کرمانی باید قواعد و مقررات بازل ٣ هر چه سریعتر اجرایی شود حال اگر بانک‌هایی وضعیت مناسبی ندارند باید از گردونه خارج شوند.

وی تأکید کرد: در این فرآیند سپرده های مردم باید حفظ شود به نحوی که حتی یک ریال آن هم نباید صدمه ببیند.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: