رئیس سازمان نظام پرستاری:

مهلت یک هفته ای دولت برای بررسی علل اجرا نشدن تعرفه خدمات پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از مهلت یک هفته ای وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه برای بررسی علل اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علی‌محمد آدابی اظهار کرد: پیرو مکاتباتی که در خصوص پیگیری اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با ریاست جمهوری شده بود و دستور اکید ایشان موضوع به کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری موکول شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نمایندگان وزیر بهداشت، وزیر رفاه ، نماینده رئیس‌جمهوری و نماینده معاون رئیس‌جمهوری در اداره امور استخدامی کشور، نماینده معاون رئیس‌جمهوری در سازمان برنامه و بودجه، نماینده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و نمایندگان سازمان نظام پرستاری دعوت شده بودند تا علل تأخیر در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با حضور مسئولان مربوطه بررسی شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه طی این جلسه قائم مقام سازمان نظام پرستاری اطلاعات مبسوطی درباره تاریخچه تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ارائه کرد، گفت: در این جلسه بر ضرورت تصویب و اجرای آن بحث و به تصدیق حاضرین رسید.

آدابی ادامه داد: همچنین درباره تعلل اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی دولت گفتگو و بحث شد و طرفین متعهد شدند حداکثر طی یک هفته نتایج کارگروه‌های خود را به تبادل یکدیگر در آورند که هفته آینده دومین جلسه برگزار شود.

وی با اشاره به تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در تیرماه ۱۳۸۶، گفت: مقرر شد این قانون به شکل نظام‌مند اجرا و برنامه عملیاتی آن با محوریت وزارت بهداشت و توجه کمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب آن، اجرا و جامعه پرستاری به حق و حقوق قانونی خود برسد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور اظهار امیدواری کرد که پس از گذشت بیش از ۹ سال با پا در میانی نهاد ریاست جمهوری قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شکل اجرایی به خود بگیرد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: