سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور راه اندازی شد

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت:سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور راه اندازی شد و این هموطنان می توانند درخواست استفاده از خدمات تامین اجتماعی را از طریق این سامانه ارائه دهند.

به گزارش عیارآنلاین، حسین جودکی اظهارکرد: سامانه یاد شده به منظور تسهیل خدمت رسانی به هموطنان خارج از کشور به ویژه در کشورهایی که کارگزار تامین اجتماعی ندارد، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد:متقاضیان استفاده از خدمات سازمان تامین اجتماعی در همه کشورها می توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی به نشانی http://www.tamin.ir/eform/Form/18 اطلاعات لازم را وارد کنند تا پس از بررسی کارشناسی در اداره کل اتباع برای استفاده آنان از خدمات تامین اجتماعی تمهیدات لازم گرفته شود.
جودکی ادامه داد: کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در صورت نیاز با متقاضیان تماس می گیرند و اطلاعات لازم را برای استفاده مناسب از خدمات تامین اجتماعی ارائه می دهند.
مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ثبت تقاضای بیمه تامین اجتماعی، ۵٠ سال تمام و حداقل ١٨ سال است.
وی خاطرنشان کرد: تمام ایرانیان خارج از کشور اعم از شاغل یا غیر شاغل که نظام بیمه ای نزد سازمان های بیمه گر اجتماعی ندارند، می توانند متقاضی بیمه تامین اجتماعی شوند.
براساس آمار ۴۲ میلیون تن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با ارائه این خدمات به ایرانیان خارج از کشور، این افراد نیز به آمار بیمه شدگان این سازمان افزوده می شوند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: