کاربردی بودن آموزش زبان در کتاب های درسی

محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور: آموزش زبان در کتاب‌های درسی کنونی کاربردی است. با توجه به اینکه دانش‌آموزان در سطوح متفاوتی هستند، نوع آموزش‌ها برای همه کارآیی ندارد. چنانچه دانش‌آموزان این مقطع نیاز به آموزش‌های تکمیلی داشته باشند می‌توانند از محتوای آموزشی جانبی و یا مراکز آموزش زبان مجاز بهره گیرند.

به گزارش عیارآنلاین، محی‌الدین بهرام محمد‌یان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزشی کشور؛ پیرامون آموزش‌های کاربردی زبان انگلیسی در مدارس اظهار داشت: کتاب‌های درسی کنونی برای ۲ ساعت آموزشی ارائه شده و برای این زمان از نظر کاربردی مناسب است.

وی ادامه داد: با توجه به اظهار نظرهای معلمان کتاب‌های درسی، انگلیسی از نظر کیفیت آموزشی بهبود یافته و چهار عامل خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن در آن لحاظ شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور با بیان اینکه چهار عامل مذکور به طور متداول برای آموزش ارائه شده است، عنوان کرد: با توجه به اینکه دانش‌آموزان در سطوح متفاوتی هستند، نوع آموزش‌ها برای همه کارآیی ندارد.

محمدیان افزود: معلمان نیز سطوح متفاوتی دارند و چنانچه دانش‌آموزان این مقطع نیاز به آموزش‌های تکمیلی داشته باشند می‌توانند از محتوای آموزشی جانبی و یا مراکز آموزش زبان مجاز بهره گیرند.

وی بیان کرد: چنانچه آموزش و پرورش برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشد و بتوان هر روز یا یک روز در میان آموزش زبان انگلیسی و یا سایر زبان‌های خارجه را در برنامه‌های درسی بگنجاند و ممارست لازم برای یادگیری از سوی دانش‌آموزان وجود داشته باشد، امکان بهره‌مندی هر چه بیشتر فراهم می‌شود.

محمدیان با اشاره به اینکه بر اساس اهداف کنونی دانش‌آموزان در حد متوسط با زبان انگلیسی در مدارس آشنا می‌شوند، اضافه کرد: گزارشات حاکی از اظهار رضایت نسبت به نوع آموزش‌ها است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: