لزوم مدلسازی تجربی بر اساس رویکرد جدید برای تحول در نظام آموزش و پرورش

خرازی، رییس هیات امنای پژوهشکده علوم شناختی: نظام آموزش و پرورش نظام گسترده ای است که با چالش های بسیاری روبروست لذا تحول در آموزش و پرورش کار دشوار و سنگینی است. اگر بخواهیم تحولی در نظام آموزش و پرورش ایجاد کنیم ابتدا باید مدلسازی کنیم و مدل‌های تجربی را بر اساس رویکرد جدید اجرا کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، سید کمال خرازی درخصوص نظام آموزشی فعلی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش نظام گسترده ای است که با چالش های بسیاری روبروست لذا تحول در آموزش و پرورش کار دشوار و سنگینی است.

 

وی افزود: به نظر من اگر بخواهیم تحولی در نظام آموزش و پرورش ایجاد کنیم ابتدا باید مدلسازی کنیم و مدل‌های تجربی را بر اساس رویکرد جدید اجرا کنیم؛ آنگاه اگر جواب داد، آن را تکثیر و در مقیاس وسیعتر اجرا کنیم.

 

رئیس هیئت امنای پژوهشکده علوم شناختی با اشاره به سند تحول آموزش و پرورش کشور گفت: برای تدوین سند تحول آموزش و پرورش زحمات بسیاری کشیده شده اما پیاده سازی آن در آموزش و پرورش فعلی مستلزم طراحی ها و آموزش های بسیار گسترده ای است و این کاری سنگین است؛ هرچند نباید ناامید بود.

 

وزیر اسبق امورخارجه ایران با اشاره به تغییرات اخیر حوزه مدیریت آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش ما فقیر است و نیاز به منابع مالی دارد و باید این منابع مالی در اختیار آن گذاشته شود تا به سمت رفع مشکلات گام بردارد و من فکر می کنم شخص وزیر آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند این بار مشکلات را به دوش بکشد. همه باید برای رفع این مشکلات کمک کنند.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: