بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی/ کل تسهیلات پرداختی ۴۵ هزار میلیارد ریال

در این گزارش عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر این اساس بانک ها تاکنون ۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده اند که در این میان بانک کشاورزی با اعطای حدود ۲۵ درصد از کل این تسهیلات، بهترین عملکرد را در بین بانک ها داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور در سایت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی منتشر شد.

در این گزارش عملکرد، میزان تسهیلات رونق تولید از ابتدای اردیبهشت ماه تا ۲۸ مهرماه سال جاری آورده شده است. بر اساس این گزارش، در مجموع نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد ریال به ۶۱۸۱ بنگاه کوچک و متوسط ( زیر ۱۰۰ نفر کارکن) پرداخت شده است.

۷۹ درصد کل تسهیلات از نظر تعداد توسط بانک های دولتی تأمین شده است و مابقی را بانک های خصوصی پرداخت کرده اند.

این در حالی است که ۶۶ درصد کل تسهیلات از نظر ارزش توسط بانک های دولتی تأمین شده است و مابقی توسط بانک های خصوصی پرداخت شده است. این مطلب نشان دهنده این موضوع است که تسهیلات بانک های خصوصی به طور متوسط مبلغ بالاتری نسبت به بانک های دولتی داشته است.

بانک کشاورزی با تأمین تسهیلات ۳۲۵۱ واحد به مبلغ ۱۱۷۹ میلیارد تومان، بانک ملی با تأمین تسهیلات ۶۶۲ واحد با مبلغ ۷۳۵ میلیارد تومان و بانک ملت با تأمین تسهیلات ۴۸۱ واحد با مبلغ ۵۷۸ میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار داده اند.

بانک های پاسارگاد، سامان، شهر، دی، آینده و سرمایه هیچ تسهیلاتی پرداخت نکرده اند.

متوسط وام های پرداختی در کل ۷۳۶ میلیون تومان می باشد. این مبلغ برای بانک های دولتی ۶۱۲  میلیون تومان و برای بانک های خصوصی ۱۲۱۲ میلیون تومان می باشد.

در ادامه آمار کامل تسهیلات پرداختی آورده شده است:

۱

۲

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: