شاخص بهای تولید کننده در مهرماه ۰٫۵ درصد افزایش یافت

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهر ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
–  شاخص بهای تولید کننده در مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
– شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۴ به‌ میزان ۳٫۲ درصد افزایش یافته است.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: