نماینده مجلس:

زیرساخت ها برای راه اندازی بورس ارز درکشور وجود ندارد

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت ها برای راه اندازی بورس ارز درکشور وجود ندارد،گفت: راه اندازی بورس ارز درصورتی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد که نظارت های لازم دراین رابطه اعمال شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمود شکری، درباره راه اندازی بورس ارز درکشور،گفت: بورس یکی از موضوعاتی است که به شفافیت در اقتصاد کشور منتهی می شود.

نماینده مردم رضوان شهر و تالش  در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:راه اندازی بورس ارز درکشور در صورتی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد که کنترل ها و نظارت های لازم در این رابطه اعمال شود.

لزوم اتخاذ تدابیری که قیمت ها در بورس ارز به صورت کاذب تعیین نشود

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:باید تدابیری اتخاذ شود که قیمت ها در بورس ارز بصورت کاذب تعیین نشود.

وی ،گفت:با توجه به سابقه عملکرد ضعیف در بخش نظارت های مالی باید در زمینه راه اندازی بورس تمامی جوانب لحاظ شود.

شکری افزود:باید مجلس،بانک مرکزی،سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط هماهنگی های لازم را برای اعمال نظارت موثر در بخش بورس ارز داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید برلزوم وجود زیرساخت ها برای راه اندازی بورس ارز ادامه داد:در حال حاضر زیرساخت ها برای راه اندازی بورس ارز  در کشور وجود ندارد.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: