کارشناس بانکی:

دلیل اصلی برگزار نشدن مجامع بانک های دولتی؛ عدم شفافیت در صورت های مالی است

یک کارشناس امور بانکی گفت: دلیل اصلی برگزار نشدن مجامع بانک های دولتی؛ عدم شفافیت در صورت های مالی است. در واقع بانک مرکزی به دنبال راهی است که بتواند از طریق آن شفافیت در صورت های مالی بانک ها را افزایش دهد.

به گزارش عیارآنلاین، وحید شقاقی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که به عنوان مصداق عدم شفافیت در صورت های بانکی وجود دارد، تقسیم سود بر اساس مطالبات معوق است. در واقع بانک ها، حجم بستانکاری های خود را در بخش درآمدها حساب می کنند و بر اساس آن تقسیم سود انجام می دهند. در حالی بر اساس قوانین بانک مرکزی، مطالبات بانک ها پس از گذشتن از یک مرز مشخص، دیگر قابل استناد برای تقسیم سود نیست.
شقاقی خاطرنشان کرد: به همین دلیل اصلی ترین عاملی که توسط بانک مرکزی از برگزاری مجامع بانکی جلوگیری میکند، همین عدم شفافیت است. برای افزایش شفافیت، بانک مرکزی از بانک ها درخواست کرده که صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای IFRS تهیه کنند و به بانک هایی که این کار را انجام دادند، اجازه برگزاری مجمع نیز داده است. در حالی که باید به بانک هایی که هنوز شفافیت خود را تکمیل نکرده اند نیز فشار وارد کند که هرچه سریع تر این فرآیند را انجام دهند.

منبع: بنکر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: