نرخهای سود فقط در قالب بخشنامه، اجرا میشود

بانک ها نرخ های سود را در قالب بخشنامه پرداخت می کنند اما با پرداخت نرخ های ترجیحی نرخ های قانونی را عملا شکسته و نرخ های بالاتری را پرداخت می کنند.

به گزارش عیارآنلاین، بانک ها و موسسات اعتباری همچنان بی توجه به بخشنامه های بانک مرکزی سود های بالاتر از قانون را به مشتریان پرداخت می کنند.
در سایه نبود نظارت کافی بر بازار پرداخت سود و نرخ تسهیلات بانک ها و موسسات اعبتاری برای کسب نقدینگی بیشتر دست به اقدامات بعضا خطرناکی می زنند.
یکی از این اقدامات خطرناک پرداخت سود در قابلب نرخ های ترجیحی است که پس از عدم برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات متخلف به سایر بانک ها نیز سرایت کرده است.
بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی هیچ بانک و موسسه ای نباید نرخ سود بیش از ۱۵ درصد پرداخت کند اما به سختی این بخشنامه رعایت و اجرا می شود.
بانک ها نرخ های سود را در قالب بخشنامه پرداخت می کنند اما با پرداخت نرخ های ترجیحی نرخ های قانونی را عملا شکسته و نرخ های بالاتری را پرداخت می کنند.
در این میان برخی بانک ها نیز هستند که به بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی توجه و تخلفی از نرخ ها نمی کنند. در برخی بانک ها نرخ های ترجیحی به ۵ درصد و حتی بیشتر نیز رسیده است.
به عبارت دیگر بانک ها و موسسات اعتباری متخلف نرخ های ۱۵ درصد را ماه به ماه به حساب واریز و نرخ های ترجیحی را یک یا دو روز بعد به حساب مشتریان واریز می کنند.
به نوشته اخبار بانک،‌ خوب است که همه بانک ها و موسسات در راستای کمک به اقتصاد کشور نرخ های ابلاغی را رعایت تا شاهد بازار پولی سالم در کشور باشیم.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: