مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار:

منابع بانک توسعه تعاون بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری تزریق شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار با انتقاد از عملکرد بانک توسعه تعاون در حمایت از این بخش گفت: منابع این بانک بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری تزریق شده است.

به گزارش عیارآنلاین، عنایت‌الله صانعی، با اشاره به ضرورت تشکیل بانک تعاونی خصوصی اظهار کرد: در حال حاضر بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی نمره قبولی در حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون نگرفته است و منابع این بانک بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری و بازاری تزریق می‌شود.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات و خوداظهاری فعالان بخش تعاون، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش حمایتی از آنها نکرده است و تعاونگران از عدم حمایت تسهیلاتی ناراضی‌ هستند، بنابراین پیشنهاد تاسیس یک بانک خصوصی تعاون از طرف اتاق تعاون ایران به بانک مرکزی ارائه شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های اعتبار ایران با تاکید بر اینکه با تاسیس نخستین بانک خصوصی تعاون ۱۰۰ درصد منابع این بانک در اختیار بخش قرار می‌گیرد، درباره محل تامین سرمایه تاسیس این بانک نیز گفت: دو روش برای تامین مالی تاسیس بانک خصوصی تعاون وجود دارد؛ نخست اینکه از منابع دولتی استفاده شود که تمایلی در این خصوص وجود ندارد چراکه در صورت  تامین مالی از سوی دولت این بانک ماهیت دولتی پیدا خواهد کرد و تعهدی در برابر تخصیص منابع آن به بخش تعاون وجود ندارد.

صانعی، روش دیگر تامین مالی تاسیس بانک تعاون را از محل سرمایه‌ تعاونی‌ها اعلام کرد و گفت: پس از موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، طی فراخوانی عمومی از تعاونی‌ها درخواست می‌شود تا به میزان دلخواه نسبت به خرید سهام اقدام کنند تا سرمایه بانک ۱۰۰ درصد از محل بخش تامین شود.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی پیشنهاد تاسیس نخستین بانک خصوصی تعاونی گفت: این پیشنهاد از سوی اتاق تعاون به بانک مرکزی ارائه شده است ضمن اینکه نمایندگان اتاق تعاون در حال رایزنی با مجلس در این خصوص هستند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های اعتبار اظهار کرد: زمان تاسیس این بانک خصوصی بستگی به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار دارد اما تلاش می‌کنیم تا پایان امسال این بانک تاسیس شود.

عدم تخصیص منابع بانک توسعه تعاون به تعاونگران در شرایطی است که طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون، باید حداقل ۷۰ درصد تسهیلات آن به بخش تعاون اعطاء شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: