سکته تولید مسکن در بهار ۹۵

تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده نسبت به بهار سال گذشته در تهران ۲۱.۷ درصد و در سایر مناطق شهری ایران به جز تهران ۱۲.۱درصد کم شده است.

به گزارش عیارآنلاین، تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده نسبت به بهار سال گذشته در تهران ۲۱.۷ درصد و در سایر مناطق شهری ایران به جز تهران ۱۲.۱درصد کم شده است.

آماری که نشان از سکته تولید مسکن در تهران دارد. به گزارش همشهری، در بهار سال۱۳۹۵، تعداد۱۷۹۳ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به زمستان امسال حدود ۰.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۹.۷درصد کاهش داشته و این تعداد پروانه حدود ۵.۶ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵هزار و ۷۱۲واحد بوده است که نسبت به زمستان گذشته حدود ۱۶درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۷درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی، ۱۹.۲درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۸.۸ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز ۸.۸ واحد بوده است.

این گزارش می‌افزاید: بهار امسال تعداد ۳۱هزار و ۸۰۸ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار سال۱۳۹۵ بالغ بر ۸۱هزار و ۹۷۶ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱درصد کاهش داشته است.

16-11-1-201742untitled-2

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: