قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور:

اضافه کاری پرستاران ۱۰ ماه پرداخت نشده است

شریفی‌مقدم ، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور: درحالی‌که اضافه‌کاری به‌اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود، بین شش تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور گفت: درحالی‌که اضافه‌کاری به‌اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود، بین شش تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

محمد شریفی‌مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به اختلاف در پرداخت دستمزد پزشکان و پرستاران و همچنین پرداخت‌نشدن معوقه دستمزد‌ها به عنوان اصلی‌ترین مطالبه پرستاران توضیح داد: با اجرای طرح تحول سلامت، بار مالی سنگینی به بیمه‌ها تحمیل شد و ناتوانی در تأمین منابع مالی کافی از سوی بیمه‌ها طرح تحول سلامت را به مرز ورشکستگی رساند؛ در نتیجه مطالبات پرستاران و اختلاف در پرداخت، دستمزدهای این قشر پرداخت نشد.

او در ادامه به کارانه و اضافه‌کاری‌های اجباری پرستاران اشاره کرد و گفت: درحالی‌که اضافه‌کاری به‌اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود، بین شش تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

شریفی‌مقدم با اشاره به کارانه پرستاران، اعتراض‌های سال ۹۳ پرستاران در برخی از استان‌ها را یادآوری کرد و گفت: درحال‌حاضر هم پرستاران به شیوه‌های دیگری نارضایتی خود را ابراز می‌کنند و شیوه اعتراض‌ها تغییر کرده است.

دبیرکل خانه پرستار، برای حل این بحران به مسئولان وزارت بهداشت پیشنهاد کرد همان‌طورکه شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد که سقف خالص پرداختی ماهانه به رؤسای قوای سه‌گانه، وزرا و نمایندگان مجلس باید زیر ۱۰‌ میلیون تومان باشد، وزارت بهداشت هم باید برای دستمزد پزشکان سقفی تعیین کند. 

منبع: شرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: