نائب رئیس مجلس:

طرح تحول فاصله طبقاتی پزشکان و اقشار آسیب پذیر را افزایش داده است

پزشکیان، نائب رئیس مجلس: این طرح فاصله طبقاتی میان پزشکان و همچنین اقشار مرفه و آسیب پذیر را بیش از پیش کرد.
درخواست ما این بود که قانون نوشته شده درخصوص طرح تحول سلامت اجرایی شود، اما آنها از قانون فقط اعتبار در نظر گرفته شده را هزینه کردند.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای سازمان بهداشت جهانی ضمن ابراز خوشحالی از حضور آنها در ایران گفت: امیدواریم این حضور به حل مشکلات بهداشتی و درمانی در ایران منجر شود.

وی با بیان اینکه قبل از اجرای طرح تحول سلامت درخصوص غلط بودن راه به دولت تذکر داده بودیم، افزود: درخواست ما این بود که قانون نوشته شده درخصوص طرح تحول سلامت اجرایی شود، اما آنها از قانون فقط اعتبار در نظر گرفته شده را هزینه کردند.

وزیر اسبق بهداشت با تاکید بر اینکه در قانون به چند مسئله حیاتی به عنوان سیاستگذاری توجه شده بود، تصریح کرد: طرح تحول سلامت به دنبال کاهش شکاف بین روستا و شهر مطرح شد.

پزشکیان با بیان اینکه ۱۰ درصد درآمد خالص هدفمندی و اعتباراتی از این دست از مصوبات مجلس برای کمک به اقشار آسیب پذیر در طرح تحول سلامت بوده است، گفت: پول ها و اعتبارات مذکور برای از بین بردن فاصله طبقاتی در اختیار دولت قرار گرفت، اما خود باعث ایجاد بی عدالتی شد.

وی با اشاره به افزایش سرانه سلامت به میزان ۷ درصد که رقم قابل توجهی در GDP بود، افزود: این رقم پایدار است و با تغییر دولت ها، درآمد تغییر نمی کند.

پزشکیان با بیان اینکه قرار بود نحوه سطح بندی براساس پزشک خانواده باشد، تصریح کرد: خارج از سطح بندی، بیمه ها حق پرداخت پول و خرید نداشتند، اما متاسفانه اتفاقات فعلی رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه در طرح تحول سلامت به ممنوعیت فعالیت نیروهای انسانی در چند شغل اشاره شده است، گفت: این مهم نیز عملیاتی نشد و سیستم را دچار مشکل کرده است.

پزشکیان ادامه داد: عقل حکم می کند کسانی که به تدوین برنامه مشغول هستند، براساس منابع، بسته های خدمات را در نظر بگیرند و از این رو منابع و مصارف با هم متناسب شوند که این مهم نیز عملیاتی نشد.

وی با انتقاد از عدم اجرای سطح بندی در طرح تحول سلامت گفت: در طرح تحول سلامت از سطح سوم و خدمات بالا استفاده شد و در مناطق برخوردار، بهره مندی از خدمات پزشکی باز هم بالا رفت که این سیاست ها به بهره مندی بیشتر قشر مرفه منجر شد.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت از غایت خود غافل شده است، گفت: ما منابع را از جمله پول، فضا و نیروی انسانی در طرح تحول سلامت براساس عدالت و با نگاه به اقشار آسیب پذیر ندیده ایم.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه ها برای جلوگیری از زیرمیزی پزشکان مطرح شد، افزود: نتیجه افزایش این تعرفه ها این بود که قیمت خدمات سرپایی و بیمارستانی به شدت افزایش یافت.

پزشکیان ادامه داد: ساختاری که در تعرفه ها درست کرده اند، شکاف درآمدهای بین پزشکان را ۲۰ برابر کرده است و این وضعیت در بخش خصوصی و دولتی هم ادامه دارد، از این رو این سیستم قابل ادامه نیست.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت شکاف عمیق بین پرسنل بیمارستانی نیز ایجاد کرده است، گفت: پزشکان ۴۰ برابر کادر بیمارستانی منابع دریافت می کنند که این اعتراضات گسترده ای را منجر شده است.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه قبل از اجرای طرح تحول سلامت به دولت درخصوص ایرادات این طرح تذکر داده شده بود، بیان کرد: در حال حاضر دولت به این سادگی ها نمی تواند مشکل را حل کند، زیرا منابعی ندارد و از سوی دیگر توقعی که در پزشکان ایجاد شده نمی تواند جبران شود.

پزشکیان گفت: متاسفانه در ایران درآمد یک ماه پزشکان بیش از درآمد یک پزشک در طول یک سال در آمریکا است.

وی با فاجعه خواندن شکاف پرداخت در ایران افزود: راهی که به اسم تحول انتخاب شده، راه درستی نبود و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز براساس سطح بندی قرار بود شکاف میان گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات از بین برود که این مهم نیز به وقوع نپیوست.

پزشکیان با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به ترمیم وضعیت طرح تحول سلامت اقدام کند، گفت: در طرح تحول سلامت باید پول به فقرا رسیده، از این رو پیشگیری مقدم بر درمان و سطح اول مقدم بر سطح سوم است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به دفترچه هایی که در نتیجه طرح تحول سلامت در اختیار مردم قرار گرفت، تصریح کرد: مردم با این دفترچه ها هر چند بار که بخواهند می توانند به دکتر مراجعه کنند، که این خود نقص بزرگی است، از این رو می توان گفت در این طرح به قانون عمل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین سهم از طرح تحول سلامت به استان ها داده شده است، افزود: با توجه به اینکه دولت در حال حاضر قادر نیست، پول بسیاری از اقشار جامعه از جمله معلمان و بازنشستگان را بپردازد، روند پرداخت در کشور ما باید جراحی شود.

نایب رئیس مجلس یادآور شد: بی عدالتی به ناآرامی و ناآرامی به بی ثباتی منجر خواهد شد، در نتیجه برای جلوگیری از این پیامدهای ناگوار طرح تحول سلامت باید مورد جراحی قرار بگیرد.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: